Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Saņemts apstiprinājums projektam "Ozolnieku Sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu atjaunošana"

Jelgavas novada pašvaldība 13. augustā saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinājumu iesniegtajam precizētajam investīciju projektam “Ozolnieku Sporta skolas stadiona sporta spēļu laukumu atjaunošana”.  Ar saņemto apstiprinājumu pašvaldībai nodrošināta iespēja vērsties Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lai projekta īstenošanai saņemtu Valsts kases aizdevumu 363 472 EUR apmērā.

Tiklīdz nepieciešamās formalitātes būs sakārtotas, iepirkuma uzvarētājs SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate" uzsāks saskaņotos būvniecības darbus, atbilstoši SIA “DDP” izstrādātajam projektam.

Projekts paredz plānoto darbu rezultātā stadionam izveidot jaunus sporta spēļu laukumus, mainot to izvietojumu, un  izbūvēt centrālo ieeju no Skolas ielas puses. Sporta spēļu laukumu sadalījumā būs iekļauti četri pludmales volejbola laukumi un multifunkcionāla laukuma izveide ar trīs 3X3 jeb strītbola laukumiem, integrējot arī florbola laukumu un mini futbola laukumu. Teritorijā plānots uzstādīt arī āra trenažieru kompleksu, rezervistu soliņus ar nojumēm un veikt skeitparka pārvietošanu un atjaunošanu. Ļoti būtisks projekta elements ir pastāvīgo tribīņu izbūve uz esošā paaugstinājuma (vaļņa), kas norobežo skrejceļu no sporta spēļu laukumiem.

Projekta “Ozolnieku Sporta skolas stadiona spēļu laukumu atjaunošana” būvdarbu izmaksas veido 803 858 EUR (ar PVN), no tiem par 400 000 eiro pašvaldība jau ir noslēgusi aizdevuma līgumu ar Valsts kasi prioritārā investīciju projekta īstenošanai,  40 385 EUR ir plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi un 363 472 EUR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstītais aizdevums no Valsts kases.