Novada ziņas Sociālā joma
Foto

Jelgavas novada domes deputāti 31. janvāra domes sēdē apstiprināja aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē 401 825 eiro apmērā sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra (SARC) “Eleja” teritorijas labiekārtošanai.

SARC “Eleja” ēku energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve uzsākta jau 2022. gada rudenī, kad, piesaistot valsts budžeta dotāciju 1 273 401 eiro apmērā un 255 179  eiro pašvaldības līdzfinansējumu, veikti nozīmīgi telpu pārbūves darbi - senioru ēkas inženierkomunikāciju nomaiņa, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārplānošana, 2. stāva izbūve, apkures katla mājas atjaunošana – ēkas vizuālais remonts, apkures katla nomaiņa, siltummezgla pārbūve, higiēnas centra ēkas fasādes un telpu remonts, ierīkojot dušas un veļas mazgājamo telpu. Sociālā dienesta klientiem pakalpojumi šajā centrā būs pieejami bez maksas vai ar daļēju samaksu.

“Nozīmīga projekta sadaļa ir arī aptuveni divus hektārus plašās teritorijas labiekārtošana, proti, esošo asfaltbetona celiņu demontāža un bruģakmens ieklāšana, asfaltbetona laukuma izveide pie katlu mājas, kas atvieglos apkures granulu pievešanu, jaunu velonovietņu uzstādīšana, sporta laukuma izveide pie jauniešu mājas, jaunas veļas žāvēšanas nojumes un 8x8 metrus plašas atvērta tipa nojumes uzstādīšana brīvdabas pasākumu organizēšanai, apstādījumu izveide, kā arī lietus ūdens kanalizācijas un apgaismojuma izbūve. Sakoptā teritorija būs ieguvums ne tikai aprūpes centra iemītniekiem, jo sniegs iespēju daudz ērtāk un mājīgāk justies savā ikdienas vidē, bet arī visam Elejas pagastam un tā iedzīvotājiem. Plānots, ka labiekārtošanas projekts tiks pabeigts līdz šī gada maija vidum,” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece Antra Akermane.

Atbilstoši iepirkumam SARC “Eleja” teritorijas labiekārtošanu par 470 062 eiro veiks uzņēmums SIA “MITBAU AC”.

SARC “Eleja” nodrošina dažādus sociālos pakalpojumus -  ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu un krīzes centra pakalpojumu, kura mērķis ir sniegt sociālo un psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem.  Lietuvas ielā 19A teritorijas labiekārtošanas darbu laikā pakalpojumi tiek sniegti otrā iestādes ēkā, kas atrodas Parka ielā 11. Jāpiebilst, ka šobrīd vietu skaits ir aizpildīts un jauni klienti iestādē netiek uzņemti.