Sociālā joma Novada ziņas
Seminārā iepazīstina ar izglītības iestāžu atbalsta pakalpojumu attīstības vadlīnijām

Šā gada 9.septembrī Jelgavas novada pašvaldības lielajā zālē norisinājās seminārs par atbalsta vadības sistēmas pilnveides jautājumiem Jelgavas novada izglītības iestādēs. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, seminārā piedalījās  Izglītības pārvaldes speciālisti un izglītības iestāžu atbalsta speciālisti.

Semināra dienaskārtībā izglītības pārvaldes speciālisti dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, karjeras iespēju aktualitātēm un dalībnieki grupu darbā noteica prioritātes 2021./2022. mācību gadam. Turpinājumā tika prezentēts Erasmus+ projekta Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 “Atbalsta vadības sistēmas izveide emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā” pētījums “Jelgavas novada izglītības atbalsta pakalpojumu attīstības vadlīnijas” un semināra dalībnieki saņēma projektā izstrādātās personalizētās atbalsta speciālistu informatīvās kartītes, kas drīzumā būs pieejamas arī visās Jelgavas novada izglītības iestādēs 3 mērķa grupām – skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem. Atbalsta speciālistu individualizētās kartītes viegli saprotamā un uztveramā tekstā skaidro lietotājam par konkrētā speciālista funkcijām.

Ar pētījuma rezultātiem un atbalsta speciālistu kartītēm elektroniskā formā var iepazīties šeit:

 

Atbalsta speciālistu kartītes (elektroniskā versija abpusējai drukai) 3 mērķa grupām:

  Skolēnam: 

  Vecākiem/aizbildņiem:

  Pedagogam:

  Erasmus+ projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 "Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school", #InclusiveEducationMeetsGuidance ir ieguvis ES finansējumu 36290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam - Izglītības pārvaldei. Ieviešanas laiks 01.11.2019.-30.11.2021. 

  Gatis Kasparinskis

  Starptautisko projektu vadītājs
  gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

  Ilze Brakmane

  Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
  ilze.brakmane [at] jelgavasnovads.lv