Atbalsts pedogogiem

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance „Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejupielādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām „Kā iepazīt sevi” un  „Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12. klases skolēniem un vecākiem.

Materiālus var lejupielādēt šeit:
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/

Klašu audzinātājiem ir pieejams plašs metodisko materiālu klāsts karjeras izglītībā.
Materiālus var lejupielādēt šeit:
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/