Novada ziņas
Seniori

No 22. augusta līdz 24. augustam seniori Zaļenieku pagastā “Kaupēnu dzirnavās” organizēja vasaras skolu, lai aktīvi iesaistītos izglītojošās un veselību veicinošās aktivitātēs uzlabojot veselību un iedvesmotos. 

Tika organizētas vairākas izglītojošas nodarbības -

22. augustā tika aicināts  Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis un ģimenes ārsts Ainis Dzalbs, lai runātu par aktīvu noslodzi senioriem "Kā pareizi kustēties un būt stipriem".
24. augustā tika uzaicināta psiholoģe Daina Reinfelde , lai runātu par veselību un spriedzes pārvarēšanu “Psihoemocionālā veselība, kas jāņem vērā senioriem.”
23. augustā seniori devās izbraukuma ekskursijā uz Lielvārdi Enerģētikas muzeju un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju.