Pašvaldības ziņas
Sesavā un Jaunsvirlaukā uzbūvēti jauni apvienotie gājēju un velosipēdu celiņi

Ar jaunizbūvētu, apgaismotu gājēju-velo ietvi 636 metru garumā Sesavas pagastā un gājēju-veloceliņu 330 metru garumā Staļģenē Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā noslēgušies divi līdzfinansēti Eiropas lauksaimniecības fonda projekti lauku attīstībai. Abu celiņu izbūves pagastos tika aizsāktas šovasar, kuras kopsummā izmaksājušas ap 212 000 EUR.

Darbu ietvaros, lai izveidotu jaunus celiņus, ietilpa gan teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana, gan jauna bruģa pamatnes sagatavošana un ieklāšana. Gan Sesavā, gan Staļģenē abi celiņi uzbūvēti stratēģiski svarīgās vietās.

Staļģenes ciemā bruģētais celiņš ved no skolas sporta zāles līdz atpūtas vietai pie Lielupes. Līdz šim, lai nokļūtu līdz Lielupei, iedzīvotāji devās pa autoceļa Jelgava-Staļģene-Code malu, bet labiekārtotais gājēju un velosipēdu celiņš tagad ierīkots paralēli šosejai gar lauka malu. Lai padarītu ietvi vizuāli pievilcīgāku, tā izveidota kā interaktīvs objekts. Proti, bruģa celiņa malā iebūvētas plāksnes ar izzinošiem paskaidrojumiem, kuras atklāj savdabīgu un interesantu informāciju gājējam. Pieaugušie var izlasīt par veselību veicinošām aktivitātēm, bet bērni, piemēram, var uzzināt, cik ilgā laikā šo ceļa attālumu pieveic kāds no kukaiņiem, vai, cik lieliem soļiem šo attālumu veiktu kāds no dzīvniekiem. Būvniecības darbus objektā veica SIA “Uzars bruģēšana” kopsummā par 57 812 EUR ar PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 67 668 EUR, no kuriem ELFLA finansējums sastāda 27 000 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 40 668 EUR.

Savukārt Sesavas pagasta jaunais celiņš ierīkots no Dobeles-Bauskas lielceļa līdz Sesavas pamatskolai. Sesavas iedzīvotājiem pārvietošanās no šosejas, kur atrodas sabiedriskā autobusa pietura, līdz pagasta centram kļuvuši ne vien ērtāka, bet arī drošāka, jo gājēju-veloceliņš ir aprīkots arī ar apgaismes stabiem. Apgaismojums ar energoefektīvām lampām uzstādīts visa celiņa garumā – 630 metrus. Celiņa izveidi veica  SIA “Uzars bruģēšana”  par 135 670 EUR ar PVN. Kopējās projekta izmaksas ir 144 400 EUR, Publiskais finansējums 27 000 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 117 400 EUR.

Bilde