Projekti
Sesavas pamatskolas skolēni un ukraiņu bērni piedalījušies sociālās iekļaušanas pasākumā Lietuvā

21.jūnijā Biržu rajona Germanisķos (Lietuvā) notika sporta aktivitātēm veltīts sociālās iekļaušanas pasākums, kurā piedalījās bērni no projekta “OCTOPUS” partnervalstu pašvaldībām: Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībām Latvijā un Pluņģes, Biržu un Rokišku rajonu pašvaldībām Lietuvā. Jelgavas novadu šajā pasākumā pārstāvēja septiņi Sesavas pamatskolas skolēni un septiņi ukraiņu bērni.

Pasākumu organizēja Biržu rajona pašvaldība. Sporta aktivitātes tika organizētas tā, lai tajās būtu iespēja piedalīties ikvienam bērnam, neprasot ne īpašu fizisko sagatavotību, ne īpašas prasmes. Pasākuma galvenais mērķis bija popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes kā vienu no sociālās iekļaušanas līdzekļiem. Ja, dodoties uz pasākumu ar mikroautobusu, latviešu bērni un ukraiņu bērni sarunājās katrs savā “bariņā”, tad atgriežoties mājās bērni jau bija atraduši veidu, kā komunicēt savā starpā, jo pasākuma laikā bija darbojušies kā komanda. No deviņām komandām Jelgavas novada un ukraiņu bērnu apvienotā komanda ieguva ceturto vietu.

Pēc pasākuma bērni tika aizvesti uz unikālo Kirkilai skatu torni, kurš izveidots pusmēness formā un kura pakājē atrodas ovāli ezeri, kas izveidojušies karsta kritenēm piepildoties ar ūdeni. Savukārt mājupceļā bērni aplūkoja Rundāles pils skaistumu.

Sesavas pamatskolas skolēni un ukraiņu bērni piedalījušies sociālās iekļaušanas pasākumā Lietuvā:

Projekts “OCTOPUS” tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiek īstenots no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada novembrim. Projekta kopējais budžets ir 705 573,37 EUR (t.sk. ERAF finansējums 599 737,33 EUR).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

www.latlit.eu / www.europa.eu