Vide

SIA “EcoLead”, reģ. Nr. 40003919987, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Kalnciems, Jelgavas novads, LV-3016, ir sagatavojusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. ZE20IA0001, kas izsniegta nolietoto akumulatoru pārstrādes rūpnīcai Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā.

Ar atļaujas grozījumiem var iepazīties:

• SIA “EcoLead” Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Jelgavas novadā, darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63013035;

• Kalnciema pagasta pārvaldē Lielajā ielā 14, Kalnciemā, Jelgavas novadā, darba laikā;

• tīmekļa vietnē https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-uninformativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi un www.environment.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 10. oktobra līdz 9. novembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti “Zoom” platformā 18. oktobrī pulksten 17. Tīmekļa saite un pievienošanās instrukcija tiks publicētas tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Saite uz virtuālo sanāksmes telpu šeit:

https://us06web.zoom.us/j/85650369309

Meeting ID: 856 5036 9309

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu, radīsies kādi jautājumi par atļaujas grozījumiem, lūdzam tos līdz 25. oktobrim nosūtīt uz e-pasta adresi: ecolead@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Rakstiskus priekšlikumus var sūtīt līdz 9. novembrim Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldei, adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde.