Izglītība Novada ziņas
Šķibes pamatskolā viesojas Izglītības un zinātnes ministre

22. septembrī Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece apmeklēja Jelgavas novada Šķibes pamatskolu un pasniedza ministrijas Pateicības rakstu 12 Šķibes pamatskolas pedagogiem -  Ainai Ļutai,  Agitai Maļinovskai, Astrīdai Ungurei, Elvīrai Spičkai, Ilzei Leskavniecei, Indrai Juskai, Jūlijai Āboliņai, Lilijai Andrasonei,   Mariannai Smetaņinai, Tatjanai Kolkovskai, Viktorijai Čepulei un Ženijai Dzalbei. 

Skolas direktors Jānis Viegliņš uzsvēra katra apbalvotā pedagoga ieguldījumu izglītības darbā un skolas attīstībā.

Uzrunājot skolotājus, A. Muižniece pauda gandarījumu, ka īsajā skolas un pirmsskolas grupu apskates laikā tik bieži no skolotājiem un skolas direktora dzirdējusi vārdus bērns un skolēns. Tas esot pārliecinājis – Šķibes pamatskola ir skola ikvienam bērnam.

Ministre apskatīja pirmsskolas grupas, pirmsskolas un pamatskolas sporta zāles, skolotāju istabu un atpūtas telpu, bibliotēku un klases telpu nodarbībām ar M. Montesori materiāliem.

Šī bija arī jaunās novada Izglītības pārvaldes vadītājas Kristīnes Strūbergas pirmā vizīte kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm. 

 

ŠĶIBES PAMATSKOLĀ VIESOJAS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRE


22. septembrī Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece apmeklēja Jelgavas novada Šķibes pamatskolu un pasniedza ministrijas Pateicības rakstu 12 Šķibes pamatskolas pedagogiem.