Novada ziņas
Skolēni nometnē ‘’Drosme + spējas = UZŅĒMĒJSPĒJAS’’ rada biznesa idejas un meklē savu sapņu profesiju

Pirmajā jūnija nedēļā skolēni no dažādām Jelgavas novada skolām piedalījās un aktīvi līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nometnē “Drosme+Spējas=UZŅĒMĒJSPĒJAS”, kura norisinājās Zaļenieku pagasta studentu hostelī “Zaļā muiža”. Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja veicināt un attīstīt uzņēmējspējas un savas personības izzināšanu karjeras izaugsmei un tālāko karjeras mērķu noteikšanai.

Skolēni piedalījās izaugsmes treniņos par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību. Nometnes dalībnieki augstu novērtēja iespēju uzzināt kā veidot karjeru, kā apkopot talantus un izveidot savu sapņu profesiju, kā atrast savu nišu, kuru mīli un ar kuru vari nopelnīt. Tāpat nometnē jaunieši izzināja, kas ir biznesa ideja un, kā no tās nokļūt līdz produktam, kurš ir vajadzīgs cilvēkiem. Tika diskutēts par to, kā veiksmīgi palaist tirgū produktu, kā to testē, rada un atdzīvina no jauna. Iegūtās zināšanas tika pielietotas praktiski - visas nometnes laikā dalībnieki darbojās komandās, kur karjeras konsultantu un izaugsmes trenera vadībā radīja jaunas biznesa idejas, veidoja prezentācijas, vizualizējot biznesa idejas attīstību nākotnē.

Visas nometnes laikā jaunieši izmēģināja dažādas prasmes, kuras vietējie uzņēmēji ir pārvērtuši pelnošā biznesa idejā. Nometnes dalībnieki piedalījās uzņēmēju un amatnieku vadītās meistarklasēs, izmēģinot apģērbu apdruku sietspiedes tehnikā un skalu grozu pīšanu.

Nometnes iedvesmu dienā jaunieši apmeklēja Jelgavas novada vietējos uzņēmumus un saimniecības, kur tikās ar īpašniekiem, uzklausīja pieredzes karjeras stāstus par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību laukos lauksaimniecības tradicionālās un netradicionālās nozarēs, kā arī ar nelauksaimniecisko darbību saistītās nozarēs – skolēni iepazina uzņēmējdarbību augļkopības, kosmētisko produktu ražošanas, kokapstrādes, tūrisma un pārtikas ražošanas nozarēs.

Nometnes noslēgumā – SIA “Zeltlejas” smiltsērkšķu dārzā tika prezentētas un vērtētas nometnes dalībnieku jaunradītās biznesa idejas, kuru vērtēšanā piedalījās uzņēmuma saimnieki.

Liela pateicība visiem sadarbības partneriem par ieguldījumu nometnes satura un aktivitāšu īstenošanā. Paldies par pieredzes un iedvesmas pilniem mirkļiem apmācību programmas START STRONG komandai un trenerim Andrim Arhomkinam, uzņēmuma “Grafiskās mākslas telpa “Punkts”” saimniecēm Intai Ivļijevai un Lienei Pčolkai, Abgunstes muižas saimniekiem Asnātei un Jānim Avotniekiem, uzņēmuma “Amatnieki” saimniecei Gaļinai Sirēvičai un skalu grozu meistarei Intai Bendrupei, ZS “Trubenieki” saimniekam Jānim Volksonam, SIA “Zeltlejas” saimniekiem Elīnai Cēsniecei un Eduardam Vilkam, orientēšanās entuziastam Elmāram Antonam un Tērvetes Dabas parkam, kā arī paldies par līdzdarbošanos nometnes aktivitāšu īstenošanā Jelgavas novada skolu pedagogiem karjeras konsultantiem Kristīnei Ozloniecei un Inesei Vārslavānei. 

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vīpule-Kuļika,

Nometnes vadītāja, galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos.

Nometni līdzfinansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Bilde