Novada ziņas
Skolēni novadā prezentējuši savus zinātniskās pētniecības darbus

Gatavojoties Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu Zemgales reģionālajai konferencei, Jelgavas un Ozolnieku novada vidusskolēni š.g. 29. janvārī Jelgavas novada domes zālē prezentēja savus zinātniskās pētniecības darbus. Skolas iepriekš bija organizējušas skolēnu darbu un prezentāciju vērtēšanu, tāpēc novada prezentācijā piedalījās 1. posma astoņi labākie zinātniskās pētniecības darbu autori – 3 skolēni no Elejas vidusskolas un 5 skolēni no Ozolnieku vidusskolas.

Šogad varēja vērot, ka jaunieši savus zinātniskās pētniecības darbus izvēlējušies izstrādāt četrās dažādās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātne. Dabaszinātņu nozarē veikti 3 pētījumi, kuri atklāj rezultātus par matu dabīgiem kopšanas līdzekļiem, pārtikas iesaiņojumu veidiem un to ietekmi uz pārtikas produktiem un  olbaltumvielu daudzumu jogurtā ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu. Divu pēdējo nosaukto darbu izstrādē jaunieši konsultējušies ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzējiem un pētniecisko darbību veikuši universitātes laboratorijās. Medicīnas un veselības zinātnes nozarē jaunieši pētījuši tādas aktuālas tēmas kā miega kvalitātes ietekmējošie faktori un tā uzlabošanas iespējas 9. – 12. klašu skolēniem, kā arī nepareizu mobilo telefonu lietošanas paradumu ietekme uz stāju un mugurkaula deformāciju. Humanitārās un mākslas zinātnes nozares darbi veltīti pētījumiem par latviešu Dziesmu svētkiem un vācbaltiešu dzimtu devumu Ozolnieku novada attīstībā kultūras un saimniecības jomās. Savukārt sociālās zinātnes nozares grupas darbs atklāj pētījumus par masu mediju nozīmīgumu dažādās paaudzēs.

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences 1. posma Jelgavas un Ozolnieku novadu labāko darbu prezentācijas pasākumā piedalījās un ar saviem karjeras pieredzes stāstiem dalījās divi uzņēmēji, tā veicinot jauniešu izpratni par zinātniskās pētniecības darba nozīmi viņu turpmākajām studijām augstskolā un karjeras attīstībai nākotnē. Jaunā uzņēmēja Zita Bauze dalījās savā pieredzes stāstā par dzintara pavedienu izmantošanu  zīdaiņu apģērbu ražošanā un SIA “Forgaminnt Kids” atrastajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Savukārt enerģiskais uzņēmējs Gatis Kokins ieinteresēja jauniešus ar savu pieredzes stāstu par SIA “Purus” un tā dabīgu dzīvnieku kopšanas produktu ražošanu. Viņš uzsvēra ķīmijas mācību priekšmeta nozīmīgumu, ja nākotne tiek saistīta ar biznesu un nodarbošanos viņa uzņēmuma pārstāvētajā nozarē. Jāatzīmē, ka abi uzņēmēji piedalījās jau pieminēto astoņu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu prezentāciju vērtēšanā, uzdodot darbu autoriem daudz un dažādus jautājumus. Prezentāciju vērtēšanā piedalījās arī Izglītības pārvaldes galvenie speciālisti.

Lai skolēni tālāk saņemtu uzaicinājumu savus darbus prezentēt Zemgales reģiona konferences 2. posma zinātniskās pētniecības darbu mutiskajās prezentācijās, darbu vērtēšanā tiks iesaistīti un pieaicināti attiecīgās nozares speciālisti - recenzenti, kuri darbus vērtēs atbilstoši Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences vadlīnijās norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Š.g. 8. martā klātienē prezentēt darbus tiks aicināti tie skolēni, kuru darbi recenzijā būs saņēmuši vismaz 40 punktus. Savukārt darbi, kuri recenzijas un reģiona prezentācijas vērtējuma kopsummā saņems vismaz 80 punktus, tiks izvirzīti uz 3. posmu – valsts zinātniskās pētniecības darbu konferenci, kura norisināsies š.g. 12. un 13. aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Vīpule-Kuļika

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference tiek organizēta projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (Nr. 8.3.2.1./16/I/002) ietvaros.

Bilde