Izglītība
Skolēni veido savu nākotnes scenāriju

Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr.8.3.5.0/16/I/001) ietvaros Līvbērzes pamatskolā 2017.gada 7.novembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans nākotnes scenārijs!”, kura laikā skolā viesojās Latvijas mākslas akadēmijas  dizaina nodaļas pasniedzēja un biedrības “Radošā partnerība” vadītāja Aija Freimane.

Pasākumā skolēni iepazinās ar dizaina nozari, izglītības un karjeras iespējām Latvijā, stāstījumu par profesijām un cilvēkiem, kuri darbojas dizaina nozarē. Interesanti bija iepazīties ar nozarē strādājošo darbības specifiku. Starp skolēniem un lektori raisījās diskusija par dizaina nozares tendencēm un speciālistu nepieciešamību nākotnē.

Nodarbības laikā skolēni darbojās radoši, attīstot dizaina domāšanu, iztēlojās dažādus dzīves  scenārijus, - izveidoja vizuālu materiālu/plakātu kādai jomai - vide, ģimene, politika, lauksaimniecība, veselīgs dzīvesveids, apģērbs, kurā būtu saskatāmas neredzētas un neparastas dizaina lietas.

Nodarbības beigās tās dalībnieki saņēma atgriezenisko saiti, prezentējot un izvērtējot izstrādāto materiālu, kā veidot savu nākotnes scenāriju dizaina nozarē.

Skolēni bija ieinteresēti pasākuma norisē un kā galvenos atzinumus izsaka, ka  ieinteresēja dizaina nozare, pasākums bija izzinošs, nākotnē labprāt kļūtu par dizaineru un darbotos šajā nozarē. Tāpat jaunieši atzīst, ka vēlētos nākotnē veidot savu dizaina pakalpojumu uzņēmumu.

Pasākumu finansēja Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”