Izglītība
Skolēnu ēdināšanas atbalsts var mainīties tikai pēc budžeta izskatīšanas

Iepretim plānotajam, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka janvārī -  līdz ar ziemas brīvdienu noslēgumu un mācību procesa aizsākumu attiecībā uz pašvaldības sniegto atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanai - pagaidām izmaiņu nebūs, jo domes deputāti jaunos saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, to apmēriem un pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību izskatīs kontekstā ar Jelgavas novada budžeta projekta aizstāvēšanu. Tas nozīmē, ka atbalsts ēdināšanai līdzšinējā Ozolnieku pašvaldībā un līdzšinējā Jelgavas novada pašvaldībā izglītojamajiem šobrīd tiek nodrošināts tieši tāds pats un uz tādiem pat nosacījumiem kā līdz šim.

“Ņemot vērā iepriekš sabiedrībā izskanējušās ziņas par to, ka jau no 2022.gada 1.janvāra pašvaldība pilnībā finansiāli segs skolēnu ēdināšanu visās izglītības iestādēs Jelgavas novada teritorijā, apzināmies, ka šobrīd esam radījuši iedzīvotājos mulsumu, neizpratni un bažas. Bet izstrādājot jaunus saistošos noteikumus un plānojot dažādus finansējuma variantus, atbildīgie pašvaldības speciālisti un domes deputāti vienprātīgi nonāca pie secinājuma, ka šis vitāli svarīgais lēmums tomēr jāizskata kontekstā ar jauno, apvienoto pašvaldības budžetu, jo pašlaik veiktie aprēķini liecina, ka kopumā, aptverot 4826 izglītojamos, gadā ēdināšanas izdevumu segšanai no pašvaldības budžeta būs jāieplāno teju 2,3 miljoni eiro. Līdz ar budžeta apstiprināšanu lēmums par atbalstu izglītojamo ēdināšanai patiešām ir gaidāms. Tiesa gan, arvien vēl nav skaidrs, par kuru no finansējuma variantiem deputāti vienosies”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Valdis Buividaitis.

Kā iepriekš ziņots, ņemot vērā, ka 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros tika apvienoti Jelgavas un Ozolnieku novadi, šobrīd jaunizveidotajā novadā ir nevienlīdzīga situācija skolēnu ēdināšanā. Bijušā Ozolnieku novada skolās bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta deklarētajiem izglītojamajiem, savukārt līdzšinējās Jelgavas novada izglītības iestādēs skolēniem ir nodrošināta daļēja pusdienu kompensācija. Izskatot abu līdzšinējo novadu pašvaldību sniegtās brīvprātīgās iniciatīvas, domes deputāti pašvaldības centrālajai administrācijai uzdeva, plānojot nākamā gada budžetu,  izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas nodrošinātu visiem novada izglītojamajiem vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu sistēmu.

Jelgavas novada 2022.gada budžeta projekta aizstāvēšana gaidāma janvāra beigās.