Autoparka nomaiņas un atjaunošanas ietvaros, ko Jelgavas novada pašvaldība plānoti un secīgi īsteno ik gadus, šogad plānots iegādāties četrus jaunus “Iveco Crossway” starppilsētu autobusus ar 43 pasažieru sēdvietu ietilpību skolēnu nogādāšanai uz mācību iestādēm.

Atklātā konkursā par četru jaunu autobusu iegādi Jelgavas novada pašvaldības funkciju nodrošināšanai par kopējo summu 884 365,80 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) uzvarējusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALKOM-TRANS".

Deputāti 11. marta domes sēdē lēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu uz septiņiem gadiem 795 929 eiro apmērā no Valsts kases, kā arī paredzēt pašvaldības 2024. gada budžetā pirkuma veikšanai nepieciešamo līdzfinansējumu 88 436 eiro apmērā.

“Pašlaik pašvaldības autoparka sastāvā ir 13 autobusi, kas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā nodrošina gan skolēnu pārvadājumus, gan kultūras vai sporta aktivitāšu norises pagastos, to vidējais vecums ir 21 gads. Kā arī 20 mikroautobusi ar 16-18 vietām, kuru vidējais vecums ir 7 gadi.  Plānojot jauno autobusu iegādi, apzināta nepieciešamība konkrētos novada pagastos. Līdz ar to, pakāpeniski atjaunojot autoparku un nodrošinot aktuālās vajadzības, paredzēta arī esošo transporta vienību rotācija,” skaidro Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Dainis Keidāns.

Līgumu ar iepirkumā uzvarējušo SIA "ALKOM-TRANS" plānots slēgt pēc tam, kad pašvaldība saņems Valsts kases aizņēmumu. Pēc līguma noslēgšanas autobusus pašvaldība varēs saņemt astoņu mēnešu laikā.

Jāpiemin, ka papildu šo četru autobusu ar iekšdedzes dzinēju iegādei, ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma palīdzību pašvaldība plāno iegādāties vienu videi draudzīgu bezemisiju elektroautobusu un mobilās uzlādes iekārtu skolēnu pārvadājumiem.  Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 702 039,50 eiro, no tām pašvaldības līdzfinansējums - 118 849,50 eiro. Precīzas elektroautobusa un uzlādes iekārtas izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma procedūras noslēgšanās.