Sociālā joma Novada ziņas
Sociālajiem darbiniekiem Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastos noteikti jauni klientu pieņemšanas laiki

Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālajām darbiniecēm Līgai Krūmiņai, Anitai Kaulēnai, Ingai Kruglaužai un Maijai Āriņai mainīti klientu pieņemšanas laiki. Atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā klientu pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar sociālo darbinieku telefoniski vai e-pastā.