Iedzīvotājiem Projekti Sociālā joma

Jau vairākus gadus pašvaldība organizē sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursu, kura ietvaros atbalstu savu ideju īstenošanai labklājības jomā var saņemt biedrības un nodibinājumi. Jelgavas novada Labklājības pārvalde aicina nevalstiskās organizācijas līdz 12. jūlijam pieteikt savu projektu un pretendēt uz 1000 eiro finansējumu tā realizēšanai.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sociālo un veselības jautājumu risināšanā, aktualizēt to nozīmību, kā arī atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas.

Pērn konkursā īstenoti septiņi nevalstisko organizāciju projekti, piemēram, biedrība “Daudzbērnu Ozoli” organizēja daudzbērnu ģimeņu saietu,  biedrība “Jelgavas novada seniori” - trīs dienu apmācības senioriem aktīvam dzīvesveidam, nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” – nometni novada bērniem ar īpašām vajadzībām, biedrība “Ozolnieku Airēšanas klubs” – bezmaksas laivu rogaininga sacensības, biedrība “Kalnciema pilsētas sabiedriskā organizācija “Kaigi””, popularizējot un attīstot ielu sportu, Kalnciemā izveidoja āra futbola laukumu.

“Lai paplašinātu projektu iesniedzēju loku, konkursa nosacījumos šogad veiktas izmaiņas, proti, līdz šim uz finansējumu varēja pretendēt tikai Jelgavas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, bet turpmāk projektus varēs iesniegt jebkura reģistrēta nevalstiskā organizācija, kura konkursa ietvaros plāno nodrošināt aktivitātes, no kurām ieguvēji ir Jelgavas novada iedzīvotāji. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk viena biedrība konkursā varēs “startēt” ar vairākiem projektu pieteikumiem,” skaidro Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece Antra Akermane.

Kopējais konkursa budžets ir 8000 eiro, bet vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums - 1000 eiro. Projektu pieteikumus no 12. jūnija līdz 12. jūlijam  var iesniegt Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros to darba laikā, nosūtīt pa pastu uz adresi Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi dome@jelgavasnovads.lv, temata ailē norādot projekta pieteikuma iesniedzēju un konkursa nosaukumu – „Sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursam”.

Par projekta pieteikuma sagatavošanu, iesniegšanu un citiem ar konkursu saistītajiem jautājumiem aicinām sazināties ar Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītājas vietnieci Antru Akermani - e-pasts antra.akermane@jelgavasnovads.lv, tālrunis 25629688.