Novada ziņas Projekti
Upe

Lai uzlabotu Svētes upes ainavu, sakoptu upes krastus un veicinātu upes pašattīrīšanās spējas, šodien norit Svētes upes sakopšanas talka ar norises vietu -  Svētes pagasta Jēkabnieku ciemā, Svētes upes tilta apkārtnē. Darbos iekļauta krūmāju izciršana un upes krastu izpļaušana.

Pasākums norit Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros.

Foto: ww.pexels.com