Projekti Sabiedrības līdzdalība
mēs savai videi

11.aprīlī sākas pieteikumu pieņemšana ikgadējam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi”. Konkurss ļauj interesentu grupām, kaimiņu apvienībām, nevalstiskajām organizācijām pieteikties pašvaldības budžeta finansējumam, lai savu apkārtni darītu skaistāku un sakārtotāku. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 15.maijs.

Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides labiekārtošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī sekmēt sadarbību starp pašvaldību, neformālām iedzīvotāju grupām un nevalstiskām organizācijām.

Ņemot vērā iepriekšējā gadā saņemto ideju kvalitāti un iedzīvotāju atsaucību, dome lēmusi šogad konkursa kopējo finansējumu paredzēt 80 000 eiro apmērā. Pērn tie bija 50 000 eiro. Tāpat palielināts maksimālais finansējuma apmērs, ko var piešķirt vienam projektam - šogad tie būs 2000 eiro.

Konkursā var piedalīties Jelgavas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas - biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas -, kā arī novadā deklarētu iedzīvotāju grupas jeb fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz trīs vietējie iedzīvotāji.

Projektu var iesniegt vairākos veidos:

  • nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: inese.skromane@jelgavasnovads.lv;
  • parakstītu vienā eksemplārā nosūtot pa pastu uz adresi Jelgavas novada pašvaldība, Projektu nodaļa, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, ar norādi „Projektu konkursam „Mēs savai videi 2023” līdz 2023.gada 15.maijam (pasta zīmogs un datums);
  • atstājot Projektu nodaļas pasta kastītē, Lielajā ielā 5/7, Jelgavā.

Jānorāda, ka projekta pieteikums papildus jāiesniedz arī elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi inese.skromane@jelgavasnovads.lv.

Projektu īstenošanas termiņš ir 2023.gada 30. septembrim. Atskaišu iesniegšanas termiņš - 2023.gada 20. oktobris.

Projektu pieteikumus izvērtēs pašvaldības izveidota konkursa komisija. Pēc atbalstīto projektu īstenošanas un atskaišu izvērtēšanas tiks organizēts projektu rezultātu apskates brauciens.

Projektu konkurss “Mēs savai videi” Jelgavas novadā tiek organizēts kopš 2015. gada. Pērn konkursa ietvaros realizētas 38 iedzīvotāju idejas - sakārtotas publiski pieejamas peldvietas Kalnciema un Līvbērzes pagastā, Lielvircavas ciemā izveidots beisbola laukums, uzstādot laipiņas un solus turpināta takas labiekārtošana Vircavas parkā, Bramberģes muižas parkā uzstādīti informācijas stendi, Vilces dabas parkā uzstādītas divas lapenes, Svētes upes krastā izveidota skatu platforma ar soliņiem, Valgundes, Līvbērzes un Elejas pagastā sakārtotas atkritumu novietnes pie daudzdzīvokļu mājām, vairākos daudzdzīvokļu māju pagalmos ierīkoti bērnu rotaļu laukumi, labiekārtota Kalnciema pagasta centra teritorija un autostāvvietas, daudzviet atjaunotas veļas žāvētavas, uzstādītas velo novietnes un citas.

Veidlapas:

Nolikums atrodams ŠEIT.