Pašvaldības ziņas
Šovasar uzsāks Elejas parka dīķa attīrīšanu

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, noskaidrots būvdarbu veicējs Elejas parka dīķa attīrīšanai. Konkursā par tiesībām veikt dīķa susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta sakopšanu uzvarējis SIA “Meliorācijas eksperts”, kas piedāvājumā būvdarbus apņēmies veikt par 42 852 EUR. Lai dīķa attīrīšanas darbus varētu pabeigt līdz rudenim, domes deputāti šonedēļ domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē. 

Elejas muižas parks veidots 19. gadsimta sākumā, kad parka dienvidrietumu stūrī tika izveidots arī mākslīgs dīķis, kas ieskauj nelielu pussalu. Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi, krasti aizauguši, līdz ar to ievērojami samazinājies dīķī esošais ūdens daudzums, kas rada nelabvēlīgus apstākļus tur dzīvojošajām zivīm, turklāt ūdenszāļu aizaugums nav estētiski pievilcīgs.

Piesaistot Lauku atbalsta dienesta finanses, Elejas parka dīķim veiks susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu no krūmiem. Labiekārtojot un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašināsies iespējas dažādu pasākumu organizēšanai līdzās ierastajiem novada svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu naktij.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 48 467 EUR. Attiecināmās projektu izmaksas 27 000 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma daļa sasniegs 21 467 EUR. Lai savlaicīgi realizētu projektu, iecerēts ņemt aizņēmumu valsts kasē 37 452 EUR apmērā.

Jāteic, ka darbs pie Elejas muižas parka labiekārtošanas aizsākās jau 2009.gadā, pakāpeniski atjaunojot vairākas parka detaļas, piemēram, restaurējot parka žogu un “Tējas namiņu”, piesaistīts kvalificēts arborists palīdzībā apzināt koku stāvokli parkā. Turpinot attīstīt Elejas parku, lai tas veidotos aizvien pievilcīgāks apmeklētājiem, šobrīd izvērtēšanai iesniegti vēl divi projekti. Viens Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā - ”4Seasons Parks” ar mērķi sakārtot parka celiņu tīklu, tajā skaitā arī takas, kas vedīs gar dīķi un koka tiltiņu pār to, kā arī izvietot interaktīvas skulptūras.  Savukārt Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā plāno iesniegt projektu ”CraftImprint”, kurā ir paredzēta Paviljona/ekspozīcijas zāles izbūve un dažādas aktivitātes kopā ar lietuviešu un baltkrievu partneriem.

Logo