Pašvaldības ziņas
Šovasar vēl piecos pagastos aizsāk asfalta ceļu rekonstrukcijas darbus

Jelgavas novada pašvaldība sāk īstenot otro kārtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētam projektam, paredzot, ka jau šomēnes vēl piecos novada pagastos aizsāksies ceļu asfaltēšanas darbi. Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus un izmantojot pašvaldībai piešķirtās budžeta dotācijas, ceļu rekonstrukcijas paredzētas Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Zaļenieku un Kalnciema pagastos.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2. kārta” Nr. 3.3.1.0/16/I/032 ietvaros paredzēts pārbūvēt sešas ceļu infrastruktūras – Vircavas pagasta  “MS-Dainas-JM” pārbūve 2 km, Jaunsvirlaukas pagasta Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šosejas pārbūve 0,110 km, Vilces pagasta “Kalnrozes-Valdeikas” pārbūve 2 km garumā, Kalnciema pagasta Lielupes ielas pārbūve 120 metru garumā, savukārt Zaļenieku pagastā iecerēta “Ķemeru-Zanderu” pārbūve kopā 4 kilometru garumā. Jāteic, ka minēto Zaļenieku ceļa pārbūvi iecerēts remontēt divos posmos. Viena posma rekonstrukcija (no 5.54 līdz 7.54 kilometram) aizsāksies jau šogad, bet otra (no 3.46 līdz 5.46 kilometram) nākamgad.  

Jelgavas novada pašvaldība projekta realizāciju aizsāka jau pavasarī, kad, īstenojot projekta pirmo kārtu, konkrēti ceļa posmi tika noasfaltēti Valgundes, Sesavas un Platones pagastos. Lai tiktu īstenota projektu programma, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu, kas noteica, kurus ceļus pašvaldība drīkst izvēlēties. Šajā programmā bija iespēja pieteikt projektus to ceļu rekonstrukcijai, kas pēc tam sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas. Līdz ar to pašvaldība apzināja tos ceļus, kas ved uz ražotnēm ar perspektīvu tuvākā nākotnē attīstīties, jo tas bija galvenais nosacījums, lai projekts tiktu atbalstīts. 

“Šķiet, ka jebkurai saimniecībai vai uzņēmumam novadā, kam uzlabotu infrastruktūru, vēlāk labāk sekmētos bizness. Taču, lai saņemtu finansējumu, bija jāapzina un jānorāda konkrēti uzņēmumi, saimniecības, kuras apliecināja līdzdalību un līdzatbildību, ka pēc projekta realizācijas tiešām darba vietu skaits uzņēmumā varētu pieaugt. Tās bija garas un smagas sarunas, kuras veicām kopā ar novada uzņēmējiem. Projekta otrā kārta kopā aptver 25 novada uzņēmumus. Pēc rūpīgām datu analīzēm un projekta nosacījumiem noskaidrojies, ka uzņēmumi kopumā radīs 48 jaunas darba vietas”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Vircavas pagasta “MS-Dainas-JM” pārbūve kopumā veicinās septiņu uzņēmumu darbību – z/s “Cīrulīši”, z/s “Dobuļi”, SIA “Foil Baltic”, kā arī zemnieku saimniecību “Grīvnieki”, “Smalkalkšņi”, “Imantas” un “Vanagi”. Jaunsvirlaukas pagasta Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šosejas pārbūve notiks gar SIA “Viesu Līči”. Vilces pagastā “Kalnrozes-Valdeikas” pārbūve veicinās piecu uzņēmumu attīstību – zemnieku saimniecībām “Paitēni”, “Purviņi”, “Valneri”, “Gaujas” un “Baltiņi”. Savukārt Kalnciemā Lielupes ielas pārbūve veicinās SIA “Dzintaru darbnīca” uzņēmumu darbību. Bet Zaļeniekos pārbūve ceļa posmā “Ķemeri-Zanderi”  šogad iecerēta gar z/s “Vilciņi-1” un uzņēmumiem “AGTech”, “Bula” un “Ķiploks”. Nākamajā gadā asfaltēšanas darbi noritēs arī gar zemnieku saimniecībām “Pļavnieki” un “Jaunzemji”, kā arī uzņēmumiem “Anniko” un “Domnieki”.

Konkursa kārtībā, projektam uzņēmums SIA “3C” veicis jau būvprojekta izstrādi. Būvuzraudzību veiks SIA “Pk 19+93”. Noslēdzoties iepirkumam, noskaidroti arī būvdarbu veicēji. Vilces, Zaļenieku, Kalnciema un Jaunsvirlaukas  pagastā ceļu rekonstrukcijas veiks SIA “Igate”, savukārt Vircavas pagastā SIA “Lemminkainen Latvija”.  

Projekta kopējās izmaksas ir 3 266 711.98 EUR, kur ERAF – 1 906 354.84 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 340 089.28 EUR, pašvaldības finansējums – 1 020 267.86 EUR.   Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009 tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.