Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Staļģenes vidusskolas pedagogi piedalās apmācībās “STEM mācīšanās dabā”

No 26. – 28.aprīlim Staļģenes vidusskolas pedagogi kopā ar Palade skolas (Igaunija), Topoloveni skolas (Rumānija) un OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija) kolēģiem piedalās virtuālā mobilitātē – pedagogu apmācībās “STEM mācīšanās dabā”.

Projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” 4 partnerskolās tiek īstenots kopš 2020.gada novembra. Šī ir projekta pirmā starptautiskā aktivitāte, kur tiekas 16 pedagogi no visām partnerskolām, lai smeltos pieredzi un iedvesmu STEM mācību priekšmetu (dabaszinības, tehnologijas, inženierzinības un matemātika) mācīšanai netradicionālā vidē – attālināti, skolēniem esot mājās vai ārpus skolas telpām - dabā. Apmācības pirmajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar Igaunijas izglītības sistēmu, kā arī iepazinās viens ar otru. Tika prezentēts dzīves un filozofijas virziens “Slow movement”, kā arī šī virziena viens no  veidiem “Lēna izglītība”. Pedagogi darba grupās diskutēja un prezentēja “Lēnas izglītības” elementu ieviešanu katrā partnerskolā. Igaunijas sadarbības partneri no Hījumā salas rādīja meistarklasi – kā ķīmijas eksperimentus ar skolēniem veikt attālināti, mājas apstākļos, izmantojot mājsaimniecībā pieejamās vielas, kas ir draudzīgas videi un bērniem nekaitīgas.

Apmācības otrajā dienā katrs partneris prezentēja savu līdzšinējo pieredzi kāda no STEM priekšmetu mācīšanai ārpus telpām. Staļģenes vidusskolas fizikas skolotāja Dālija Briģe prezentēja, kā skolēniem dabā tika mācīta tēma “Mehānika”. Galvenie secinājumi: skolēniem patīk stundas, kur praktiski dabā var redzēt, kā darbojas teorētiski apgūtais, un ieguvums šādām stundām ir tas, ka skolēniem praktiskajos darbos ir jāsadarbojas – jāiesaista ģimenes locekļi, jo vienatnē pētnieciskos darbus nevar veikt (piemēram, fotografēt sevi darbībā).

Palade skolas pedagogi iepazīstināja ar skolas apkārtnes pielāgošanu dažādu mācību priekšmetu un tēmu mācīšanai ārpus skolas telpām. Tās ir ne tikai “zaļā klase”, bet arī āra laboratorijas, izziņu takas, kultūrvēstures izzinoši uzdevumi. Igaunijas partnerskola dalījās arī ar pieredzi STEM mācību priekšmetu mācīšos dabā kopā ar sportu, valodu un mākslu.

Trešajā apmācības dienā katrs partneris prezentēs līdz šim paveikto projektā, kā arī notiks darbnīcas dabazinību praktiskai apguvei, kas kalpos pārējiem skolotājiem iedvesmai turpmākā mācību procesa organizēšanai attālināto mācību laikā.

Apmācības tiek īstenotas Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1).


STAĻĢENES VIDUSSKOLAS PEDAGOGI PIEDALĀS APMĀCĪBĀS “STEM MĀCĪŠANĀS DABĀ”

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv