Projekti
Staļģenes vidusskolas skolēni prezentē savus projektu darbus

Staļģenes vidusskola sadarbībā ar partnerskolām no Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas īsteno  Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projektu “Nesteidzīga izglītība dabā” ar mērķi preventīvi samazināt pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.

No 2021.gada novembra līdz 2022.gada martam Staļģenes vidusskolas 6. – 9.klašu audzēkņi grupās izstrādāja projektu darbus. Projektu darbu tēmas un darbu izpildes tehniku varēja izvēlēties paši audzēkņi. Projektu darbu izstrādes nolikums noteica, ka darbiem ir jābūt vērstiem uz veselīga dzīvesveida veicināšanu vai vienaudžu ieinteresēšanu apgūt STEM priekšmetus. 3.martā skolēni prezentēja savu veikumu vienaudžiem un vērtēšanas komisijai. Kopā tika prezentēti 5 darbi: “TOP 5 visapdzīvotākās valstis Eiropā” autori 7.klases skolēni Emīlija Pole, Vestards  Stranga, Kristians Lūsis; “Mentālā veselība un tās traucējumi” autori 8.klases skolēni Kitija Slavinska, Marta Keita Badune, Ketija Godaine; “Galda spēle “STEM spēle”” autori 8.klases skolēni Roberts Celmiņš, Emīls Roze, Sindija Mancēviča; “Dievības no Latvijas mitoloģijas” autori 9.klases skolēni Jana Apaļā, Alise Kristāla, Ketija Beķere; “Aktīvs un veselīgs dzīvesveids” autori 9.klases skolēni Mareks Vaičuks,  Kārlis Grīnvalds, Aivars Justs.

Labāko projekta darbu autori Roberts Celmiņš, Emīls Roze, Sindija Mancēviča, Jana Apaļā, Alise Kristāla un Ketija Beķere kopā ar projektu darbu vadītājām, Staļģenes vidusskolas skolotājām Dāliju Briģi un Silviju Salenieci aprīļa sākumā dosies savus izstrādātos darbus – vides spēles prezentēt Igaunijā, Hījumā salā projekta sadarbības partneriem no Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas.

Projekta ietvaros Staļģenes vidusskolā ir arī iegādāts aprīkojums (Traversā kāpšanas siena, ārā vingrošanas rīki), lai skolēni varētu aktīvi pavadīt starpbrīžus, tiek organizētas STEM nodarbības dabā un notiek veselīga dzīvesveida pulciņš.

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature) (Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1) tiks īstenots no 2021.gada 2.novembra līdz 2022.gada 1.novembrim. Projekta kopējais finansējums 126 214 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Staļģenes vidusskolai projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 45 630 EUR