Izglītība Novada ziņas Projekti
Staļģenes vidusskolas teritorijā labiekārtos pirmsskolas grupu rotaļu laukumu

Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti februāra Finanšu komitejas sēdē akceptēja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz ar valsts aizņēmuma palīdzību 400 000 EUR apmērā Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenes vidusskolas pirmsskolas bērnu rotaļu laukumā veikt atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Paralēli sagatavotajam lēmumprojektam šomēnes pašvaldība izsludinājusi arī iepirkuma konkursu būvniecības darbiem. Veiksmīgas iepirkuma procedūras rezultātā būvniecības darbi objektā varētu aizsākties šovasar.

Projekts “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” Jelgavas novada pašvaldībā šogad noteikts kā prioritārais investīciju projekts ar mērķi saņemt aizņēmumu no Valsts Kases. Kā zināms, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” valdība pērn apstiprināja, ka 2021. gadā katra pašvaldība varēs no Valsts kases saņemt maksimālo aizņēmuma summu 400 000 EUR apmērā, ja vien iecerētais pašvaldības projekts noteikts kā prioritārs un ir saskaņā ar pašvaldības attīstības programmas investīciju plānu. Jānorāda, ka Finanšu komitejā izskatītais lēmumprojekts apstiprina pašvaldības vēlmi ņemt Valsts Kases aizņēmumu, taču šādai iecerei vēl nepieciešams saņemt pozitīvu atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Projekts “Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana” Jaunsvirlaukas pagastā pēc būvniecības iepirkuma noslēguma tiktu īstenots pēc uzņēmuma “Veido vidi” izstrādātā būvprojekta 2018.gadā. Tas paredz Staļģenes vidusskolas apkārtnē labiekārtot ne vien pirmsskolas bērnu rotaļu laukumu, bet arī parka teritoriju un izglītības iestādes galveno ieeju. Sekojot līdzi pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm un investīciju plāniem, pašvaldībā lemts labiekārtošanas darbus objektā sadalīt 3 kārtās. Tādējādi pirmajā kārtā, ko iecerēts īstenot šovasar, rekonstruētu pirmsskolas bērnu rotaļu laukumu, 2.kārtā - labiekārtotu Staļģenes muižas parka daļu, savukārt 3. kārtā nodrošinātu funkcionālu un drošu skolas galveno ieeju. Otrās un trešās kārtas būvdarbiem pašvaldība šī gada budžetā līdzekļus nav paredzējusi, un iecerēts, ka nākamie atjaunošanas darbi skolas apkārtnē secīgi varētu turpināties nākamajos gados. 

Ievērojot priekšnoteikumus bērnu fiziskajai un psihiskajai veselībai, izstrādāts arī āra laukuma plāns aktivitātēm pie Staļģenes vidusskolas.  Tam būs piecas aktvitāšu zonas: pulcēšanās, aktīvā, izziņas, dabas un klusā zona. Katrā zonā atbilstoši tajā paredzētai funkcijai un mērķim, plānotas rotaļu, izziņas un fiziskās attīstības veicinošas iekārtas. Katrai zonai plānots arī atšķirīgs - no dabiskiem materiāliem veidots segums. Izziņas zonu veidos kā mazu dabas laboratoriju, kurā bērni varēs būvēt, testēt, kontstruēt, ģenerēt un realizēt dažādas idejas.  Dabas jeb ECO zona būs veidota, izmantojot augu daudzveidību un maksimāli dabīgus elementus, lai bērni rotaļātos ar dažādiem dabas elementiem – ūdeni, augsni un augiem. Aktīvā zonā būs veidota ar mērķi veicināt un attīstīt bērnu veselīgu fizisko stāvokli. Šajā zonā būs iespējams rāpties, lēkt, šļūkt, līst, skriet un visādi kustēties ar rotaļāšanās palīdzību. Klusā zona būs domāta bērnu privātumam, atelpai no citām aktivitātēm. Savukārt pulcēšanās zonā būs novietoti soli, galdi un nodrošināts noēnojums. Zonu paredzēts izveidot funkcionāli elestīgu, lai to varētu izmantot ne vien bērni, bet arī skolas darbinieki un vecāki.

Saskaņā ar īstenoto projektu tiks uzlabota arī bērnu drošība pirmsskolas teritorijā -  veikta gājēju un transporta celiņu atjaunošana, nomainot sadrupušo asfaltu ar betona bruģi un jaunu asfalta segumu. Tāpat laukumā iecerēts izvietot inventāra novietnes (slēgtas nojumes), prožektora tipa apgaismojumu, kā arī izbūvēt ūdens kanalizācijas sistēmu un nožogojumu ar diviem slēdzamiem vārtiņiem. Iecerēts arī veikt apzaļumošanas darbus.

Izstrādātā būvprojekta izmaksas ir teju 14 500 EUR. Savukārt precīzas būvdarbu izmaksas būs zināmas pēc izsludinātā iepirkuma procedūras beigām, kad tiks noskaidrots konkrēts darbu veicējs. Izsludinātajam iepirkumam iesniegšanas termiņš noteikts 9. marts.

Staļģenes vidusskola ir viena no lielākajām un skolēnu skaita ziņā noslogotākajām izglītības iestādēm Jelgavas novadā – šogad tur mācās 318 skolēni (pamatizglītības programmā 178 skolēni, pirmsskolas programmā 96, savukārt vidusskolā izglītību apgūst 44 skolēni. Jānorāda, ka pati skolas ēka, kas ir kultūrvēsturisks objekts, renovēta, siltināta un labiekārtota tika 2014. gadā. Aptuveni ap to pašu laiku īstenojās arī jaunas piebūves būvniecība, skolai nodrošinot jaunu sporta zāli, atpūtas korpusu un ēdnīcu.