Novada ziņas
Starptautiskās Sieviešu dienas pasākumā, ievadot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, iepazīst latviešu tautastērpus

Aizvadītās nedēļas nogalē 9. martā Jelgavas novada pašvaldības administrācijas, pagastu darbinieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās svinīgā pasākumā, kas vienlaikus bija arī Europe Direct informācijas centra (EDIC) pirmais šī perioda 2018-2020 un Eiropas Kultūras mantojuma gada ieskaņas pasākums.

2018. gads Eiropas Savienībā (ES) ir Kultūras mantojuma gads, šajā gadā norisināsies pasākumi un akcijas ar mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu, tai skaitā vietējās kultūrvēsturiskās vērtības, kuras ikdienā ir mums apkārt, tā veicinot labāku vēstures izpratni un saudzīgāku un atbildīgāku attieksmi pret šiem objektiem. Arī EDIC iesaistīsies un organizēs aktivitātes Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un interesentiem, savukārt tūrisma jomā nozīmīgs pasākums šajā sezonā būs dalība akcijā “Apceļo Baltijas pilis un muižas”.

Pasākuma ietvaros EDIC vadītāja T. Šķerberga viesus iepazīstināja ar Eiropas Kultūras mantojuma gada būtību un informēja par aktualitātēm. Akcentējot kultūras mantojuma tēmu un Latvijas 100-gadi, pasākumā tika prezentētas biedrības “Mans Tautastērps” aktivitātes, rosinot Latvijas sievietes sagādāt sev tautastērpu un popularizēt to skaistumu un unikalitāti. Pasākuma dalībnieki varēja apskatīt ceļojošo fotoizstādi, kura jau bijusi un turpinās viesoties daudzās Latvijas vietās. Pasākumā bija apskatāmas gan fotogrāfijas, gan tērpu modeļi – mūsu pašu sievietes, kuras sev izgatavojušas tautastērpu. Tas ne vienmēr ir autentiska kopija, bet tāds, kā katra to izjūt kā sev piemērotu un tuvu. Katram tautastērpam ir savs stāsts un dzejolis, un visiem kopīga himna. Tērpu skate un īpašie stāsti bija ļoti iedvesmojoši, tie apliecināja latviešu sieviešu un tautas tradīciju skaistumu un vērtību.

Kā vienmēr skatītājus iepriecināja mūzika – šoreiz starptautisks duets – latvietes Ilzes Lejiņas un francūža Freda Hormaina muzikāls romantiskas satikšanās stāsts. Abi mūziķi dzied un spēlē vairākus instrumentus – viņš – saksofonu, ģitāru, viņa – saksofonu, vijoli, kokli.

Uz tikšanos turpmākajos pasākumos!

Tabita Šķerberga, EDIC vadītāja

Informācijas cenrs Jelgavā logo