Izglītība
Studenti aicināti pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai

No 2.augusta līdz 5. septembra plkst. 23:59 ikvienam Jelgavas novada jaunietim, kurš 12. klasi absolvējis ar vidējo vērtējumu virs 7,5 ballēm un ir iestājies kādā no Latvijas augstskolām, iespējams pieteikties Jelgavas novada pašvaldības stipendijai.

Jelgavas novada pašvaldības stipendija talantīgiem, mērķtiecīgiem, centīgiem un neatlaidīgiem jauniešiem tiek piešķirta jau kopš 2012. gada. Ņemot vērā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotā Jelgavas novada teritoriju, šogad stipendijai var pieteikties abu līdzšinējo – gan Jelgavas, gan Ozolnieku novadu teritorijās dzīvojošie jaunieši, kuri ir reģistrējušies klātienes studijām 1. kursam  jebkuras Latvijas augstskolas bakalaura studiju programmā 2021./2022. akadēmiskajā gadā. Turklāt stipendijai var pretendēt studenti, kuri apvienotā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarēti vismaz vienu gadu.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai jebkurā pašu izvēlētā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Jelgavas novada atpazīstamību Latvijā un veicināt jauniešos piederības sajūtu Jelgavas novadam.

Šogad stipendiju paredzēts piešķirt pieciem Jelgavas novada jauniešiem, kuri sākuši studijas kādā no Latvijas augstskolām. Sekmīgi izturot atlasi, stipendiāti visu studiju laiku neatkarīgi no tā, cik gadus ilgst bakalaura studiju programma, no pašvaldības saņems 1500 eiro lielu finansiālu atbalstu katrā akadēmiskajā mācību gadā jeb 10 mēnešos. Stipendija 150 eiro apmērā tiek izmaksāta katru studiju mēnesi. Būtiski, ka stipendiāts drīkst arī strādāt algotu darbu, ja vien darbs nav Latvijas Universitātē (LU), taču vienlaikus ir jāsaglabā labas sekmes.

Visi nepieciešamie iesniedzamie dokumenti pieejami Latvijas Universitātes fonda interneta vietnē www.fonds.lv.

Par LU fondu 

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.