Sociālā joma Novada ziņas Projekti
Svētes pagasta iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu

Aptauja tiek veikta projekta WATERDRIVE ietvaros un tās mērķis ir apkopot Svētes pagasta iedzīvotāju redzējumu par Svētes upes krastu ainavas esošo stāvokli un attīstības iespējam, kā arī nepieciešamību attīstīt dažāda veida teritorijas un infrastruktūru.

Anketa

Paldies par atsaucību!

Projekta „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” Nr.R094 WATERDRIVE mērķis ir palielināt ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti sadarbojoties. Ieviest videi draudzīgu ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, lai samazinātu minerālvielu ieplūšanu reģionālajos ūdeņos un izplūdi Baltijas jūrā. 

Projekta ieviešanas laiks: 21.09.2018. – 30.09.2021. Projekta kopējais budžets: 2711587,00 EUR, programmas līdzfinansējums: 2 113 858,95 EUR, partneru ieguldījums: 577 728,05 EUR. Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa 90500,00 EUR, no tās programmas finansējums 85 % - 76925,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15 % - 13575,00 EUR.