Jelgavas novada pašvaldība aicina Svētes pamatskolas audzēkņu vecākus un pagasta iedzīvotājus apmeklēt iedzīvotāju sanāksmi 21. martā plkst. 18.00 Svētes pamatskolas zālē, kuras laikā noritēs arī iepazīstināšana ar Svētes pamatskolas paplašināšanas projekta konceptu. Pašreizējā stadijā projekta prezentēšanā piedalīsies gan projekta izstrādātāji, arhitekti, gan pašvaldības speciālisti. 

Jāatzīmē, ka būvprojekts “Svētes pamatskolas ēkas piebūve kā jaunas multifunkcionālas mācību telpu izveide” pašlaik top - to izstrādā SIA “AMB Design” pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma. Tas paredz Svētes pamatskolas un pirmsskolas ēku kompleksa teritorijā izveidot papildus trīs piebūves, paplašinot gan pirmsskolas ēkas korpusu, gan izbūvējot jaunu telpu daļu ap skolas sporta zāli pamatskolas vajadzībām. 

Aicinām iesaistīties un debatēt par projekta konceptu!

Sapulces ietvaros noritēs arī pašu iedzīvotāju iniciatīvu apspriešana Svētes pagasta vietu labiekārrtošanai.