Projekti
Svētes upes krasts

Lai uzlabotu Svētes upes ainavu un sakoptu upes krastu, 2019. gada 12.oktobrī plkst. 9.30 tiek rīkota otrā Svētes upes krasta sakopšanas talka. Talkošanas vieta ir Zaļenieku pagasta Ūziņu ciemā aiz "Jēkabnieku krejotavas". Tiek plānots attīrīt upes krasta posmu no lielā krūmāju aizauguma un nocirst nokaltušos kokus.

Uz upes krasta sakopšanas talku ir aicināti visi interesenti, tai skaitā Svētes upes krastu zemju īpašnieki. Lai varētu piedalīties pēc iespējas vairāk dalībnieku, esam ņēmuši vērā Jūsu ieteikumus - šoreiz talka notiks sestdienā.

Ierašās darba un laika apstākļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot darba cimdus, zāģus un cirvjus.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni +371 63048442 vai pa e-pastu kristine.beitane@jelgavasnovads.lv.

Pasākums tiek rīkots Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros.

Reģistrējoties dalībai, Jūs apliecināt, ka esat informēts(-a), ka šis pasākums tiks fotografēts un/vai filmēts un pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks apstrādāti un publiskoti projekta Nr.LLI-291 ENGRAVE īstenošanas vajadzībām.