Novada ziņas
Talkā attīrīs Vilces upes straujteci

Vilces pagasta pārvalde piektdien, 12.augustā, rīko straujteces attīrīšanas talku Vilces upē Vilces pagastā, Jelgavas novadā un aicina dabas draugus un čaklās rokas rast iespēju veltīt laiku šīs īpašās dzīvotnes sakopšanai.

Straujteces atjaunošanas talkā iecerēts turpināt iepriekšējos gados iesākto Vilces upes straujteču posma attīrīšanu no koku sanesumiem un sagāzumiem  - tikšanās plkst. 9:30 pie Vilces muižas un kopā došanās uz upes attīrīšanas posmiem. Lūgums uz talku ģērbties piemērotā apģērbā un apavos. Pēc labi padarīta darba – plkst. 13:00 pusdienas atpūtas laukumā pie Lielmātes avotiņa.

Vilces pagasta pārvalde aicina arī pārējos Vilces pagasta iedzīvotājus, kuri dzīvo Vilces upes tuvumā, pēc savas iniciatīvas regulāri attīrīt upes krastus un atjaunot upes tecējumu.