Komiteju sēdes
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

21.11.2023. plkst. 16.00
Attālināti

Darba kārtība:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2022.gada 25.maija lēmumā Nr.48 “Par vēlēšanu iecirkņu noteikšanu Jelgavas novadā”
 3. Par zemes vienības sadalīšanu un ielas statusa noteikšanu infrastruktūras objektiem (54520031800, Glūdas pag.)
 4. Par zemes vienības sadalīšanu (Vilces iela 10, Svētes pag.)
 5. Par grozījumiem 2023. gada 26. jūlija Jelgavas novada domes lēmumā Nr. 9 (pielikums protokolam Nr. 17/2023) “Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (Smedēni, Salgales pagasts)”
 6. Par lokālplānojuma izstrādes izbeigšanu (Jelgavas iela 20, Jelgavas iela 22, Jelgavas iela 24, Kalnciems, Kalnciema pag.)
 7. Par detālplānojuma Celtnieku iela 11B, Ānē, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu un adresācijas piešķiršanu
 8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (“Pūpoliņi”, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts)
 9. Pap.DK. Par iekšējo noteikumu „Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas un iegūšanas īpašumā kārtība” apstiprināšanu
 10. Pap.DK. Par atteikumu izsniegt lauksaimniecības zemes ierīkošanas atļauju īpašumā “Ķiploki”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā
 11. Pap.DK. Par apkures tarifa apstiprināšanu ēkā Lielvircavas ielā 4a, Platones pagastā
 12. Pap.DK. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
 13. Pap.DK. Par Jelgavas novada pašvaldības ielu un ceļu saraksta apstiprināšanu
 14. Pap.DK. Par Nomas un apbūves tiesību izsoļu komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu