Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Š.g. 6.maijā plkst. 18:00 tiešsaistes režīmā norisinājās fokugrupa "Atvērta un vieda pašvaldība", kurā izvērtēja esošo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniedza redzējumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā.