Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Š.g. 20.aprīlī plkst. 18:00 tiešsaistes režīmā norisinājās fokugrupa "Izglītība un sports", kurā analizēja izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēja mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānoja izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību.