Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Š.g. 13.aprīlī plkst. 18:00 tiešsaistes režīmā norisinājās fokusgrupa “KULTŪRA”, kurā analizēja kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, plānoja kultūras infrastruktūras attīstību.