Sabiedrības līdzdalība

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Š.g. 15.aprīlī plkst. 18:00 tiešsaistes režīmā norisinājās fokugrupa “Tūrisms un uzņēmējdarbībā”, kurā analizēja Jelgavas pilsētas un abu novadu kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānoja nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī apsprieda tūrisma piedāvājumu un tūrisma infrastruktūras attīstību.