Sociālā joma Novada ziņas
Topošajai Elejas izstāžu jaunbūvei iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 10:30 Jelgavas novada Elejas izstāžu zāles jaunbūves pamatos iegūla iemūrēts simboliskais vēstījums jeb kapsula nākamajām paaudzēm, uzsākot modernās un ilgi gaidītās ēkas būvniecību. Svinīgajā brīdī piedalījās Jelgavas novada vadība, projektētāji un būvdarbu veicēja - SIA “Sabiedrība ar ierobežotu atbildība “Bildberg” pārstāvji.

Jelgavas novada pašvaldība, gatavojot simbolisko vēstījumu, kapsulā ievietoja divus pašvaldības izdevuma “Jelgavas novada ziņas” numurus, kuri tapuši ar viena gada intervālu – viens 2020. gada septembrī, otrs 2021. gada septembrī. Abi avīzes numuri ir apliecinājums pašvaldības iecerei un gaidāmajai būvniecībai Elejas muižas parkā.

Elejas parka izstāžu zāli kā jaunbūves būvprojektu 2017. gadā izstrādāja SIA “Livland Group” un arhitekts Ēriks Cērpiņš. Elejas parks un muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Būvprojekts “Interaktīvas sabiedriskās vietas izveide Elejas muižas parkā” paredz ekspozīciju-izstāžu zāles izbūvi. Plānots, ka izstāžu zāle būs gaiša stiklota vienstāva ēka 298 kvadrātmetru platībā un tā paralēli esošajai parka alejai atradīsies vietā, kur pašlaik ir skatītāju tribīnes – iepretim estrādei. Izstāžu zālē būs pasākumu telpas, paredzot tajās rīkot seminārus, apmācības, plenērus. Ēkā plānots ierīkot arī telpu Elejas tūrisma informācijas punktam. Jaunbūves projekts izstrādāts tā, lai ēka dizainiski iegultu parka ainavā, veidojot nesamāksloti vieglu ēkas saspēli ar dabu, lielajiem kokiem un saules gaismu, paredzot izmantot dabiskus, videi draudzīgus būvmateriālus. Noslēgtais līgums ar SIA “Bildberg” darbus objektā paredz pabeigt līdz 2022. gada pavasarim.

Projekts Nr. LLI 444 “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā/ NovelForHeritage” tiek realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmā 2014-2020.gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR: 851 016.93, no tā ERAF finansējums 85% - 723 364.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 424 806.00, no tās ERAF finansējums 85% - 361 085.10, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 42 480.60, valsts līdzfinansējums 5% - 21 240.30. Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020.-30.06.2022.


TOPOŠAJAI ELEJAS IZSTĀŽU JAUNBŪVEI IEMŪRĒTA KAPSULA AR VĒSTĪJUMU NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM