Novada ziņas
Trīs deinstitucionalizācijas plānā iekļautajiem objektiem būvdarbi noslēgušies

Lai īstenotu deinstitucionalizācijas (DI) plānu un Jelgavas novadā attīstītu infrastruktūru ģimeniskai videi pietuvinātiem sociālajiem pakalpojumiem, noslēdzas būvdarbi trīs objektos.

Projekts “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietver sevī rekonstrukcijas darbus trīs ēkās – Kalnciemā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā (Draudzības ielā 3) nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu, dzīvoklī Kalnciemā (Draudzības ielā 12A-87) realizējot vienkāršoto atjaunošanu, bet Elejā Jauniešu mājai (Lietuvas ielā 19) veicot fasādes atjaunošanu. Kā zināms, projekta ietvaros Kalnciema daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā darbosies dienas aprūpes centrs 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem, grupu dzīvoklis 16 personām un specializētā darbnīca 16 personām. 

Deinstitucionalizācijas aktivitāšu būtība ir nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri uzturas aprūpes iestādēs. Piemēram, tiem bērniem, kas līdz šim dzīvoja sociālajā aprūpes centrā “Eleja”, nu radīta iespēja nodrošināt maksimāli ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus vai nu Kalnciemā - pašvaldības nodrošinātā dzīvoklī, kur vienlaikus var dzīvot četri cilvēki, vai līdz šim jau zināmajā Jauniešu mājā Elejā, kas paredzēta astoņām vietām.

Jāatzīst, ka neatkarīgi no deinstitucionalizācijas projekta Jelgavas novada pašvaldība, jau vairākus gadus, mazpamazām attīstot un stiprinot audžuģimeņu atbalsta sistēmu, veicinājusi iestrādes, lai bērni no sociālās aprūpes nama nonāktu audžuģimenēs un uzaugtu ģimeniskā vidē pietuvinātos apstākļos.

“Salīdzinoši – vēl 2012.gadā, kad sociālās aprūpes centrs Elejā svinēja 20 gadu pastāvēšanas jubileju, tajā uzturējās jeb dzīvoja 60 bērni un 10 jaunieši. Tātad astoņu gadu laikā – gan ar Bāriņtiesu efektīvu darbu, kas bērniem meklēja mājas audžuģimenēs, gan ar projektu investīciju palīdzību, izveidojot Jauniešu māju, kur pusaudži apgūst patstāvīgas dzīves prasmes, esam apzināti gājuši uz to, lai jauniešiem un ģimenēm sociālās aprūpes centrs ir tikai patvērums krīzē, bet vēlāk ar sociālā darbinieka atbalstu jānostājas uz kājām pašiem. Pašlaik Jauniešu mājā dzīvo desmit, bet dzīvoklī Kalnciemā iekārtosies četri bērni.

Jauniešu mājai Elejā fasādes atjaunošanas darbus veica SIA “Latbūvnieks” par kopējo summu 100 560,50 eiro, bet Kalnciema dzīvokļa telpu remontu īstenoja SIA “UNI LR” par kopējo summu 36 357,21 eiro. Savukārt trīs stāvu ēkai Kalnciemā, kas kļūs par daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru, būvdarbus veica SIA “Bildberg” par kopējo summu 1 555 764,16 euro.

Projekts “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” (Nr. 9.3.1.1/18/I/002) mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavas novada pašvaldībā. Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta ietvaros.

Jāpiebilst, ka projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452.54 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 475 778.85 euro, ERAF finansējums – 741 075,90 euro, valsts budžeta dotācijas 35027.02 eiro, cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52 870 eiro, pašvaldības finansējums 646 805.93 euro un neattiecināmās izmaksas 238 673.69 euro.

attels1