Sabiedrības līdzdalība

2022.gadā ir izstrādātas un apstiprinātas trokšņa stratēģiskās kartes valsts autoceļu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām, SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" pēc VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pasūtījuma izstrādājusi trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu autoceļu posmiem, kuros satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā, laika posmam no 2024. līdz 2028. gadam.

Trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekts publicēts VAS „Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē, kā arī LVC, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67028150 (Guntis Grāveris).

Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu LVC (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, mājaslapa: www.lvceli.lv, e-pasts: lvceli@lvceli.lv ).

Informāciju sagatavoja: Satiksmes ministrija