Ceļš

Ceļu būvdarbu sezonai tuvojoties noslēgumam, Jelgavas novadā notiek vēl pēdējie ceļu infrastruktūras sakārtošanas un uzlabošanas darbi. Šogad novada teritorijā veiktas apjomīgas investīcijas pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai. Daļā objektu darbi jau beigti, bet daļā tie turpināsies arī nākamajā gadā.

Kā ziņots iepriekš, septembrī seguma virskārtas atjaunošana vairāk nekā 10 kilometru kopgarumā uzsākta 18 pašvaldības ceļu un ielu posmiem kopumā 14 pagastos, pašvaldības izdevumos tam paredzot  2, 8 miljonus eiro.

Vairākos posmos būvdarbi jau noslēgušies: seguma virskārtas atjaunošana veikta Viktorijas ielai Ozolniekos, Straumes ielai Svētes pagasta Jēkabnieku ciemā, Upes ielai Vircavas pagasta Mazlauku ciemā, Kastaņu ielai Sesavas pagastā, Stacijas ielai Elejā, Bērzu ielai un Kooperatīva ielai Līvbērzē. Tāpat pabeigta gājēju ietves pārbūve Stadiona ielas posmam no Meliorācijas ielas līdz Spartaka ielai. Tiek gatavota dokumentācija šo objektu nodošanai ekspluatācijā.

Aktīvi noris seguma virskārtas izbūves darbi Tirgus ielā Lielplatonē, Pļavu ielā Salgales pagasta Garozas ciemā, Vilces kapu ceļā Vilces pagastā, lai tuvākajā laikā tur ieklātu asfaltu. Tāpat turpinās asfaltbetona seguma un apgaismojuma izbūve Ievu ielai Cenu pagasta Iecēnu ciemā. Lielajā un Mazajā ielā Kalnciemā, Stadiona ielā Ozolniekos un Dīķu ielā Vircavā veikti asfalta seguma ieklāšanas darbi, atlicis uzpildīt ceļa nomales. Centra ielā Platonē veikti brauktuves asfaltēšanas darbi, vēl jāuzpilda ceļa nomales un jāveic seguma izbūve nobrauktuvēm. Savukārt Parka ielai Elejā posmā no valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele – Bauska līdz Parka ielai 11 ieklāts asfalts, bet atlikušajā posmā līdz Parka alejai turpinās seguma sagatavošanas darbi asfalta ieklāšanai.

Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, šogad vēl tiks īstenoti asfaltēšanas darbi Dārza ielā Nākotnē, savukārt Skolas ielas Nākotnē un Celtnieku ielas Valgundē asfaltbetona seguma atjaunošanu veiks 2024. gadā.

Papildu 1 091 881 eiro valsts budžeta autoceļu fonda finansējumam pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, pašvaldība piešķīrusi 400 tūkstošus eiro grants seguma ceļu uzturēšanai - kopumā 65 ceļu posmiem 84 kilometru garumā. Visos Jelgavas novada pagastos septembrī un oktobrī veikta atsevišķu iesēdumu un bedru likvidēšana grants, šķembu un uzlabotas grunts ceļiem 10 300 kubikmetru apjomā, bet Glūdas pagasta ceļam Vītoliņi – Viņķi 2,43 kilometru garumā tika veikta ceļa segas virskārtas atjaunošana, proti, ieklāti 1118 kubikmetri nesaistīta minerālmateriāla 10 centimetru biezumā. Savukārt Lediņu ceļam Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā un ceļa Grīvnieki - Jauntauriņi Lielvircavā 400 metrus garam posmam gar kapiem veikta dubultās virsmas apstrāde, kam pašvaldība piešķīra 100 tūkstošus eiro.