Projekti
Foto

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvaros Jelgavas novada pašvaldība plānojusi veikt Elejas muižas parka ziemeļrietumu daļas jeb Mežaparka labiekārtošanu, paredzot vēsturiskās parka ainavas pakāpenisku atjaunošanu, pamatojoties uz 1905. gadā tapušo Georga Kūfalta Elejas muižas parka plānu un 2018. gadā izstrādāto parka pārvaldības plānu.

Foto

Līdz ar projekta atklāšana sanāksmi, kas 25. martā norisinājās Žagarē, sākta Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta “Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā! / Exploit Your Senses to Discover the Green Secrets of Zemgale and Žemaitija!/ Green Secrets” īstenošana.

“Labiekārtojuma projekta mērķis ir atjaunot vēsturisko pastaigu maršrutu, pakāpeniski uzsākt parka ainavas vēsturiskās kompozīcijas atjaunošanu, maksimāli saglabājot vēsturiskos stādījumus, un, izvērtējot koku vitalitāti, likvidēt mazvērtīgos sējeņus, kas laika gaitā ir ieauguši vēsturiskajās laucēs, kā arī atjaunot lielo koku stādījumus vietās, kur vēsturiskie stādījumi ir gājuši bojā. Teritoriju paredzēts papildināt ar sajūtas paspilgtinošiem stādījumiem, kas projekta ietvaros definēti kā “sajūtu dārzi”, nemazinot vietas vēsturiskās un dabas vērtības. Stādījumus paredzēts izvietot esošā parka reljefā, organiski papildinot vietas īpašo noskaņu. Tāpat projekta ietvaros parkā plānots izvietot jaunus labiekārtojuma elementus – rotaļu elementus, soliņus un piknika galdus, norādes un informācijas stendus,” skaidro projekta vadītāja Anita Škutāne.

Šobrīd ir noslēdzies pirmais sagatavošanās solis pirms darbu veikšanas, proti, veikta cenu aptauja sertificēta eksperta sugu un biotopu aizsardzības jomā atzinuma saņemšanai par sugu grupu “vaskulārie augi” parkā.

Arī pārējie partneri projekta ietvaros labiekārtos teritorijas, uzvaru liekot uz sajūtu atspoguļošanu, piemēram, Lietuvā Kamanos dabas rezervātā tiks ierīkota izglītojoša un terapeitiska vide, Varniu reģionālajā parkā – sensorā dabas taka, Kurtuvenu reģionālajā parkā – āra sensorā telpa un iekštelpu ekspozīcija jeb izlaušanās istaba ar sensorajiem elementiem, Tituvenu reģionālajā parkā  - tradicionālo garšaugu dārzs, Jonišķos – audio gida sistēma cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, sensorā strūklaka dzeramajam ūdenim, iegādāti elektrovelospēdi un to uzlādes stacijas. Savukārt Dabas mantojuma fonds Viļņā izstrādās tūrisma maršrutu “Zaļie un sensorie noslēpumi”, kā arī organizēs testa braucienu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pa vietām un teritorijām, kas atzītas par piemērotām cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Bauskas novada pašvaldība, kas ir otrs projekta partneris no Latvijas, Iecavas muižas parkā veidos zaļo labirintu, atainojot seno muižas pils un tās telpu kontūras. Labirintu veidos krūmu stādījumi, kas tiks regulāri apgriezti, lai piedotu ansamblim nepieciešamo telpiskumu.

Projekta mērķis ir paplašināt ilgtspējīga un zaļā tūrisma iespējas Latvijas–Lietuvas pārrobežu reģionos, ieviešot kopīgo ceļojumu maršrutu “Zaļie un sajūtu noslēpumi” un nodrošinot daudzveidīgas atpūtas iespējas Zemgales un Žemaitijas reģionu dabas un pilsētvidē.

Kā zināms Elejas muižas parks ir Jelgavas novadam un Zemgales reģionam nozīmīga dabas un kultūrvēstures mantojuma teritorija. Kopš 2011. gada dažādu projektu ietvaros  šeit veikti gan parka vides atjaunošanas, gan vēstures mantojuma saglabāšanas pasākumi. 2015. gadā pēc rekonstrukcijas atklāts vēsturiskais Elejas Tējas namiņš. Startējot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā, 2018. gada vasarā parkā uzsākti teritorijas labiekārtošanas darbi, atjaunojot vēsturiskās taciņas, uzbūvējot tiltiņu pāri dīķim uz pussalu un izveidojot apmeklētājiem saistošus un interesantus interaktīvos objektus – skulptūru sievietes veidolā, kas simbolizētu mīlestību, un interaktīvo objektu “Saruna”, kas uzstādīta pāri dīķim un ļauj cilvēkiem sarunāties katram no sava ūdenstilpnes krasta. Savukārt 2022. gada oktobrī iepretim estrādei atklāta  Elejas izstāžu zāle, kurā izvietota vēstures ekspozīcija par Elejas muižas kompleksu un tā attīstībā svarīgajiem cilvēkiem.

Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2024. – 31.01.2026.

Vadošais partneris: Žemaitijas aizsargājamo teritoriju direktorāts (Lietuva).

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība (Latvija), Jonišķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs, Dabas mantojuma fonds (Lietuva).

Projekta kopējais finansējums ir 740.810,12 EUR.Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 592.648,09 EUR.

Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 173.078,12 EUR, no tās programmas finansējums 80% - 138.462,49 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 17307.82 EUR, valsts līdzfinansējums 10% - 17307.81 EUR.

Projektu līdzfinansē: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.