Novada ziņas
Turpinās pieteikšanās vasaras diennakts nometnēm bērniem

Pieteikšanās nometnei ir slēgta! Visas vietas ir aizpildītas. Informējam, ka atbilde tiek sniegta tikai tiem vecākiem, kuru dalība nometnē ir apstiprināta!

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros šovasar aicinām pieteikt 10-12 gadus vecus bērnus vēl divām bezmaksas veselīga dzīvesveida izzināšanas diennakts nometnēm.

25.07.-29.07. Apčuciemā, Tukuma novadā ar nakšņošanu Apšuciema skolā. .

Pieteikšanās saite

Nokļūšanai līdz nometnes vietai un atpakaļ tiks organizēts bezmaksas autobuss.

 

22.08.- 26.08. Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā ar palikšanu Izdzīvošanas skolas “saliedēt.lv” nometņu centrā. 

Pieteikšanās saite.

Nometņu mērķis - radīt priekšstatu bērniem par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos. Nometnē tiks organizētas nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, sporta nodarbības, kā arī radošas nodarbības un aktivitātes.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai kādā no nometnēm tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt  līgumu ar konkrētās nometnes organizatoru.

Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt zvanot vai rakstot:

Dace Mauliņa

Veselības veicināšanas koordinatore
dace.maulina [at] jelgavasnovads.lv