Novada ziņas Uzņēmējdarbība
Informatīvs attēls

10. novembrī aprit gads, kopš darbu sāka Jelgavas novada uzņēmēju konsultatīvā padome. Tā veidota ar mērķi uzturēt efektīvu dialogu starp Jelgavas novada pašvaldību un dažādu nozaru vietējiem uzņēmējiem, veicināt viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas novadā sekmētu uzņēmējdarbības vides attīstību.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš uz aizvadīto darba gadu raugās pozitīvi: “Labi, ka šāda padome ir izveidota un tiešām darbojas. Regulāri sanācām kopā, lai pārrunātu jaunumus un aktualizētu problēmjautājumus. Padomē pārstāvēta gan Jelgavas novada uzņēmēju biedrība, gan dažādu nozaru uzņēmumi - ražošanas, lauksaimniecības, tūrisma pakalpojumu, būvniecības. Šie pārstāvji labi pārzina, kas notiek konkrētajā nozarē un ir kā saikne starp padomi un uzņēmējiem. Taču mēs sagaidām arī aktīvāku uzņēmēju iesaisti! Pirmā darbības gada laikā viņi vēl tikai apzināja iespējas, ko sniedz šāda institūcija. Būtiski izvērtēt savas spēcīgās puses, iespējas un grūtības, ar kurām nākas saskarties, un sniegt priekšlikumus, kas sekmētu darbu un izaugsmi. Padome ir tiešākais veids kā šo informāciju novirzīt līdz lēmuma pieņēmējam – novada domei. Dialogs notiek – tas ir pozitīvi. Kā sadarbība attīstīsies turpmāk? Tas atkarīgs no uzņēmēju aktivitātes un vēlmes iesaistīties. Instruments ir radīts, atliek to pienācīgi izmantot!”

“Pirmā darbības gada laikā notikušas astoņas padomes sēdes, kurās skatīti uzņēmēju un pašvaldības rosināti jautājumi - izsoļu kārtība, pašvaldības īpašumā esošas lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis, tirdzniecības noteikumi, valsts un pašvaldības ceļu stāvoklis, Jelgavas novada teritorijas plānojums un turpmākajos gados plānotie investīciju projekti, iespējamā sadarbība ar Ukrainas uzņēmējiem, uzņēmēju iesaiste pašvaldības pasākumu plānošanā. Padomes locekļi izteica viedokļus un priekšlikumus par pašvaldības organizēto konkursu uzņēmējdarbības atbalstam nolikumiem, kā arī citām aktivitātēm, kas saistītas ar pašvaldības un uzņēmēju ciešāku sadarbību. Priekšlikumi ir izvērtēti un ņemti vērā, aktualizējot pašvaldības normatīvos aktus. Līdzšinējo sadarbību vērtēju visnotaļ pozitīvi. Uzklausīt dažādu nozaru pārstāvju viedokļus vienmēr ir noderīgi, jo tas ļauj uz jautājumiem skatīties vēl plašāk un palīdz meklēt kopīgus ceļus novada attīstībai,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Ilze Matusa.

Uzņēmēju konsultatīvajā padomē darbojas Jelgavas novada domes deputāti Dainis Liepiņš un Juris Lavenieks, biedrības “Jelgavas novada uzņēmēji” valdes loceklis Arnis Leikarts, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, SIA “MILZU!” valdes loceklis Edgars Brīvkalns, SIA “UPPE” valdes priekšsēdētājs Aldis Cimermanis un Blankenfeldes muižas īpašniece Sanita Silniece.

Informācija par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēžu norisi, darba kārtība un sēžu protokoli pieejami ŠEIT.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Jelgavas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju Ilzi Matusu, rakstot uz e-pasta adresi ilze.matusa@jelgavasnovads.lv vai zvanot 27234151.