Projekti Novada ziņas
Uzsāk īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”

Trešdien, 25.augustā, aizvadīta pirmā partneru tikšanās projektā “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”, kuras ietvaros aizsākās darbs pie digitālās stratēģijas izstrādes un virtuālo mācību materiālu izveidošanas, lai 2022./2023. mācību gadā Jelgavas novada Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (ZKAV) saviem audzēkņiem mācību procesu varētu nodrošināt arī virtuālajā vidē. Zaļenieku izglītības iestāde projektu  īsteno sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti (LLU), kas šoruden paredzējusi iestādē uzsākt arī administratīvā personāla apmācības.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 2021.gada sākumā noslēdza līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai šovasar uzsāktu īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”. Noslēgtais līgums paredz, ka šovasar iesaistītie sadarbības partneri no ZKAV, LLU, Paņevežas profesionālais izglītības un apmācības centra un Slovākijas Profesionālā inženierzinību vidusskolas uzsāk darbu pie digitālās stratēģijas un digitālās platformas izveides. Izveides process ilgs visu nākamo mācību gadu.

Projekta sadarbības partneri no Lietuvas un Slovākijas Latvijā ieradās 24.augustā. Projekta oficiālā atklāšana norisinājās 25.augustā LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā, kuras laikā uzrunas teica LLU Informātikas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols un ZKAV direktore Lilita Leoho. Uzrunām sekoja savstarpēja iepazīšanās, un tad jau projekta dalībnieki ķērās pie darba – teorētiski iepazinās ar programmatūru “Moodle”, piedalījās nodarbībā “Efektīvi un jēgpilni virtuālās apmācības rīki”, kā arī diskutēja par dažādām tēmām. Vizītes otrajā dienā, projekta dalībnieki jau praktiski iepazinās ar “Moodle” platformu un tās iespējām, strādāja darba grupās, kur vienojās par aptaujas anketām izglītojamajiem, pedagogiem, uzņēmumiem, un vēroja prezentāciju par digitālās stratēģijas ietvaru. Savukārt vizītes trešajā - noslēdzošajā dienā - dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un apskatīja Liepāju.

Virtuālās mācības Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā  iecerētas īstenot divās profesionālajās izglītības programmās - restaurācijā un būvniecībā sākot ar 2022./2023. mācību gadu. Padarot izglītības programmu mūsdienīgāku un pievilcīgāku jauniešiem, skolas vadība cer nākotnē palielināt topošo absolventu skaitu.

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola ir viena no astoņām Latvijas izglītības iestādēm, kuras projekts digitālās izglītības vides sagatavošanai ir ieguvis Erasmus+ programmas finansējumu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada 2.maija līdz 2023.gada 31.martam. Projekta kopējais finansējums - 99 377 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. ZKAV projekta īstenošanai pieejamais finansējums ir 44 922 EUR.

Uzsāk īstenot projektu “Viedā skola restaurācijā un būvniecībā”: