Projekti
Uzsāk projektu, kas veicinās restauratoru prasmes

Ar sadarbības līguma parakstīšanu, piedaloties Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniecei Aijai Tračumai, Latvijas Amatniecības kameras prezidentei Diānai Karašai, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktorei Lilitai Leoho un Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centra direktora pienākumu izpildītājam Kazimiram Tautvaišam un projekta vadības komandai Zaļeniekos, 16.maijā ir uzsākta Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā" īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot restaurācijas prasmes topošajiem un esošajiem būvniecības un restaurācijas speciālistiem Zemgalē un Paņevežā, palielinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Latvijā ir ilggadēja pieredze un tradīcijas restaurācijā un amatu izglītībā, ko uztur Latvijas Amatniecības kamera. Tādēļ projektā Latvijas Amatniecības kameras atzīti meistari izstrādās rekomendācijas un ekspertīzes profesionālo izglītības iestāžu piedāvājuma uzlabošanai abās valstīs, piedāvājot apmācību iespējas arī strādājošajiem restaurācijas un būvniecības nozarē.

Līdz 2019.gada oktobrim Jelgavas novada pašvaldība, sadarbībā ar Paņevežas profesionālās izglītības un attīstības centru uzlabos 8 profesionālās izglītības programmas, atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām un izveidos Restaurācijas namu Zaļeniekos, Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas telpās. Kopumā tiks apmācīti 215 topošie restaurācijas un būvniecības speciālisti, atbilstoši darba devēju prasībām, kā arī tiks organizētas profesionālās pilnveides meistarklases 61 darbiniekam. Projekta ietvaros notiks arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un studiju vizīte Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Projekta kopējais finansējums – 290 334.64 eiro, tostarp ERAF finansējums – 246 784.44 eiro.

attels