Novada ziņas Projekti
Uzsāktas pilotprojekta aktivitātes starptautiskā veselības veicināšanas projektā

Marta sākumā Helsinkos notikušajā Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās” seminārā Jelgavas novada pašvaldība, līdztekus citiem projekta partneriem, prezentēja plānotās aktivitātes pilotprojektā veselīgākas ēdināšanas nodrošināšanai divās Jelgavas novada skolās. 

Jelgavas novada pašvaldība ir izstrādājusi pilotprojektu, kura ietvaros divās novada skolās – Aizupes pamatskolas un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas 1. – 4. klasēs centīsies veicināt veselīgus ēšanas paradumus – iekļaut vairāk vietēju, veselīgu un sezonālu produktu skolu ēdienkartēs. Šī ideja aizgūta no URBACT programmas projekta AGRI-URBAN, kur Jelgavas novada pašvaldība darbojās kā partneris projekta ieviešanas laikā no 2016. – 2018.gadam un apguva līdzvērtīgu pieredzi Francijā, Spānijā un Zviedrijā.

Pilotprojektam ir piesaistīta sertificēta uztura speciāliste Olga Ļubina, kura analizēs esošās skolu ēdienkartes (ņemot vērā 2012.gada 13.marta MK noteikumus Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, produktu dažādību un atbilstību sezonalitātei, izejvielu izcelsmes valsti, organoleptiskās īpašības un skolēnu novērtējuma anketas), un izstrādās jaunas receptes 5 dienām un 3 sezonām – pavasarim, rudenim un ziemai.

Pašvaldība izsaka pateicību abu skolu ēdinātājiem – SIA “Rubīns” Aizupē un SIA “Ēdiens.lv” Zaļeniekos, bez kuru atsaucības nebūtu iespējams izmēģināt jaunās, veselīgākās receptes un produktus.

Pilotprojekta ietvaros notiks lekcijas vecākiem par veselīga uztura nozīmi, kā arī meistarklases skolu pavāriem, ieviešot jaunos ēdienus, un skolēniem, lai viņi iepazītu jaunos produktus un novērtētu to garšu.

Jau šobrīd tiek veikti pirmie priekšdarbi – tiek svērti ēdienreižu atlikumi un veikta skolēnu anketēšana par skolas ēdienkarti, kā arī par projekta aktivitātēm tiek informēti vecāki. Anketēšana tiks veikta arī pilotprojekta noslēgumā, 2021.gada pavasarī.

Savukārt, lai mācīšanās procesu padarītu aizraujošāku, tiek izstrādāta virtuālās realitātes spēle PRO-porcija, kurā skolēni varēs salikt savu ideālo porciju, ņemot vērā produktu veselīgumu. Ja kāds pusdienām izvēlēsies tikai picu ar kolu, porcijas veidošana būs jāsāk no jauna.

Tāpat projekta ietvaros tiek izstrādāts un testēts starpnozaru sadarbības modelis, kas veicinās dažādu sektoru un jomu iesaisti veselības veicināšanas aktivitātēs novadā. Līdztekus pašvaldībām projektā piedalās arī universitātes (no Latvijas – Rīgas Stradiņa universitāte) un zinātniskās pētniecības institūti, kas ieteiks piemērotāko metodoloģiju mērķu sasniegšanai un projekta noslēgumā veiks gan izstrādāto sadarbības modeļu, gan pilotprojektu izvērtējamu.

Kopumā projektā iesaistīti 14 partneri no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Latvijas.

Projekta ilgums: 30 mēneši (01.01.2019. – 30.06.2021.)

Kopējais budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.

 

attels