Pašvaldības ziņas
Uzsākti restaurācijas darbi Lielplatones muižas vešūzim

Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, uzsākti restaurācijas darbi, lai atjaunotu senatnīgo veļas mazgāšanas ēku. Vešūzis atrodas muižas kompleksa Ziemeļu daļā, netālu no upes krasta un taciņas cauri parkam. Būvniecības procesā paredzēts veļas māju atjaunot autentisku 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Būvniecībai nepieciešamās izmaksas Jelgavas novada pašvaldība segs gan no budžeta līdzekļiem, gan izmantojot projekta finanses. 

Iepirkuma procedūra, lai noskaidrotu būvnieku vešūža atjaunošanai, tika uzsākta jau pērnā gada rudenī. Restaurācijas darbus pieteicās veikt viens pretendents – SIA “Warss+”ar finanšu piedāvājumu 97 816 EUR (ar PVN) apmērā.

Vešūzim kopā ir trīs stāvi.  Pirmajā stāvā plānots atspoguļot seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu gluži kā baronu laikā, atjaunot vešerienes plīti, uz kuras sildīt ūdeni veļas mazgāšanai, kā arī izvietot planšetes, kurās apmeklētāji varēs aplūkot dažādus materiālus par seno veļas mazgāšanas procesu 18. un 19. gadsimtā. Otrajā stāvā plānots ierīkot žāvētavu, savukārt trešo stāvu iecerēts iekārtot kā pašas vešerienes istabiņu.

 “Lielplatones muižas kādreizējās Veļas mājas īpašo pievilcību veido apjoma masu kārtojums - smagnējā guļbūve ar ažūru augšējo stāvu, ko līdzsvaro smagais jumts. Kopumā tā mazliet atgādina tā sauktos „Šveices stila” paraugus. Atjaunotā veļas mazgāšanas ēka viennozīmīgi papildinātu Lielplatones muižas kompleksa apbūvi un parka ainavu. Autentiski atjaunoto vešerienes māju plānojam popularizēt ne vien tūristiem kā interesantu tūrisma objektu, bet piedāvāt to arī jaunlaulātajiem kā aizraujošu kāzu “pieturas vietu”, kurā kāziniekiem būtu, piemēram, iespēja apspēlēt jaunās sievas pienākumus”, stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha.

Lielplatones muižas teritorijā līdz mūsdienām saglabājušās gandrīz visas muižas ansambļa ēkas: Lielplatones muižas kungu māja, klēts, zirgu stallis, dārznieka namiņš, vešerienes māja, kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi un 20 hektāru liels parks. Laikam ritot, veļas māja tika pielāgota apkārtējo cilvēku vajadzībām - 20. gadsimta sākumā tajā ierīkoja pienotavu, vēlākajos gados pagasta vadība namiņa pirmajā stāvā ielaida īrniekus. Tukšs un neizmantots vēsturiskais vešūzis stāv pēdējos trīs gadus.

“Kopumā ir saglabājusies sākotnējā plānojuma struktūra, ko iespējams atjaunot. Lielākie pārveidojumi skāruši ēkas pirmo stāvu, kur ir daudz 20. gadsimta otrās puses uzslāņojumu. Atjaunošanas procesā ēku uzmanīgi atbrīvos no mazvērtīgiem papildinājumiem, piemēram, dēļu starpsienām, pēdējiem grīdu segumiem, griestu apšuvuma, u. tml. Oriģinālo detaļu saglabātības līmenis ir pietiekoši augsts. Nepārtraukta izmantošana nodrošinājusi to, ka ēka ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī. Ēku iespējams ne vien saglabāt, bet atjaunot kā savdabīgu muižas apbūves tipoloģisku paraugu”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības kultūras un sporta projektu vadītāja Ella Jerofejeva.

“Vešūzim” 2015. gada septembrī tika veikta arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 2016. gada oktobrī izstrādāts ēkas būvprojekts, savukārt aizvadītā gada nogalē iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots arī būvdarbu veicējs. Kopējās projekta izmaksas sastāda 105 633 EUR. Janvāra domes sēdē Jelgavas novada domes deputāti lēma par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē. Pašvaldības finansējuma apmērs ir 60 633 EUR, savukārt 45 000 EUR pašvaldībai izdevies piesaistīt, piedaloties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā.