Novada ziņas
Uzstādīta kāpšanas siena Kalnciema vidusskolas sporta hallē

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšanas sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā, tā sekmējot kāpšanas sporta veida popularizēšanu, tika realizēta sen lolota ideja - kāpšanas sienas uzstādīšanai Kalnciema vidusskolas sporta hallē.

Kāpšanas sienas uzstādīšanu veica SIA MURUS.

Iegūt informāciju par kāpšanas sienas pieejamību var pie Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolas sporta halles vadītājas Sarmītes Beltes, rakstot e-pastu uz  sarmite.belte@jelgavasnovads.lv vai zvanot pa tālruni  +371 25608892 (darba laikā).

Projekts Nr.18-06-AL03-A019.2203-000007 “Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē” tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

attels