Izglītība
Vai spēle var sniegt ieguldījumu pašvaldības attīstībā? Spānijas pieredze

Jūlija sākumā URBACT programmas projekta “Spēles paradigma II” (Playful Paradigm II) ietvaros Izglītības pārvaldes speciālisti - Ilze Brakmane un Valters Siksna - devās uz Spāniju, Igualadas pašvaldību, lai detalizētāk iepazītos ar projekta partneru pieredzi, kā, izmantojot spēles stratēģiju, iesaistīt iedzīvotājus teritorijas attīstībā, publisko teritoriju pārveidē, sociālo jautājumu risināšanā un kopienas veidošanā, kā arī veicinātu izmantot spēles elementus formālajā un neformālajā izglītībā. Lai gan projekts ilgst jau kopš 2021.gada jūnija, šī bija pirmā klātienes tikšanās reize ar visiem projekta partneriem, kas ir: Udīnes pašvaldība (Itālija), Lousas pašvaldība (Portugāle); Igualada pašvaldība (Spānija) un Grosuplje pašvaldība (Slovēnija). Tas deva iespēju partneriem dalīties pieredzē par projekta ieviešanas gaitu, sasniegumiem, pozitīvās pieredzes stāstiem, kā arī riskiem un grūtībām, kas radušās projekta ieviešanā.

Projekts “Spēles paradigma II” tiek realizēts 4 moduļos, kuros iesaistījusies un aktivitātes īsteno arī Jelgavas novada pašvaldība:

  • Modulis 1: Spēle ilgtspējīgai pašvaldību attīstībai;
  • Modulis 2: Spēle iekļaušanai un līdzdalībai;
  • Modulis 3: Spēle izglītībai;
  • Modulis 4: Spēle veselībai un labklājībai.

Spānijas kolēģi šajā tikšanās reizē dalījās pieredzē un demonstrēja, kā projekts viņu pašvaldībās (Igualadā un Barselonā) tiek realizēts 1.-3. modulī.

Komandējuma laikā iepazināmies ar Igualadas Spēļu bibliotēku (Ludoteca), kas ir atvērta jau kopš 1984.gada. Spēļu bibliotēka ir vieta spēlēm un spēlēšanās tiek piedāvāta kā brīvā laika pavadīšanas veids 5 – 12 gadus veciem bērniem. Spēļu bibliotēkā dažas no aktivitātēm ir pieaugušo vadītas, bet liels uzsvars tiek likts uz “brīvo” spēli, lai sniegtu bērniem iespēju attīstīt radošumu un dabisko vēlmi spēlēties, turklāt tā ir vieta sadarbības prasmju attīstīšanai un socializācijai, kas ir īpaši svarīgi ir šobrīd - pandēmijas radītās izolācijas seku mazināšanas laikā. Spēļu bibliotēkā ir pieejami gan materiāli lomu spēlēm, gan ļoti daudz spēļu un galda spēļu, rotaļlietu un dažādu izglītojošu materiālu. Bērniem ir iespēja, līdzīgi kā grāmatu bibliotēkā, paņemt kādu spēli uz mājām, lai iemācītu un izspēlētu to savās ģimenēs vai ar draugiem.

Teritorijas plānošanā un attīstībā uzsvars tiek likts uz sabiedrības līdzdalību, lai veicinātu visu sabiedrības grupu iekļaušanu, dzimumu līdztiesību, kā arī spēļu elementa iekļaušanu Viedas Pilsētas stratēģijas veidošanā. Piemēram, veicot izpēti par pieejamām aktivitātēm bērnu rotaļu laukumos, speciālisti ir konstatējuši, ka rotaļu laukumi vairāk ir tendēti uz aktivitātēm, kas patīk meitenēm, savukārt skolu sporta laukumi – zēniem. Iesaistot pašus bērnu ideju radīšanā, šobrīd arhitekti, projektējot laukumus, cenšas vērst uzmanību un ņemt vērā gan zēnu, gan meiteņu intereses – veicot laukumu zonēšanu, paredzot vairāk brīvas telpas fiziskām aktivitātēm, krāsu un dekoru izvēlē u.tml.

Interesanti, ka jebkuru aktivitāti projekta partneri organizēja caur spēli, uzskatāmi demonstrējot, ka spēle ir daudz plašāks jēdziens nekā ikdienā mums ierasts domāt. Projekta kontekstā tā ir kā pamatnostādne jeb domāšanas prizma, caur kuru var attīstīt un plānot gan ikdienas aktivitātes, gan ilgtermiņa attīstības stratēģiju.  Piemēram, Itālijas kolēģi, kas ir projekta vadošais partneris, sniedza ieskatu sistēmiskajā pieejā izmaiņu un attīstības plānošanā, izmantojot spēli kā neformālās izglītības metodi un uzskatāmi demonstrējot, ka jebkurā sistēmā izmaiņas un sasniedzamais rezultāts ir daudz efektīvāks, ja visas iesaistītās puses savstarpēji sadarbojas un sniedz labāko iespējamo ieguldījumu savas kompetences ietvaros.  

Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022.

Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ES finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ES finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).


VAI SPĒLE VAR SNIEGT IEGULDĪJUMU PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBĀ? SPĀNIJAS PIEREDZE