Izglītība Novada ziņas
Vairākās izglītības iestādēs aizvadītas brīvdabas mācības

Šonedēļ daļā Jelgavas novada izglītības iestāžu uzsāktas pirmās brīvdabas mācību stundas. Pirmās mācību stundas konkrētām klasēm ārtelpās notika 12. aprīlī Kalnciema vidusskolā un Sesavas pamatskolā. Savukārt 15. un 16. aprīlī āra nodarbībām sagatavojušās arī Vilces pamatskola un Elejas vidusskola.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visas jauniešu dzīves jomas, nodarbinātību, brīvā laika pavadīšanu, iespaidojusi mentālo labsajūtu un apgrūtinājusi izglītības ieguves iespējas. No 7. aprīļa Latvijā ārkārtējā situācija vairs nav spēkā. Ārtelpās visā valsts teritorijā (neatkarīgi no reģionu principa) ir atļauts īstenot līdz piecām nodarbībām formālajā izglītībā no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita vienas klases (grupas, kursa) izglītojamajiem. Protams, ņemts vērā nosacījums, ka nodarbības var noritēt ne vairāk kā 10 personām grupā.

Ņemot vērā dažādus aspektus, kā noritēt mācībām klātienē ārā un kas ir jāņem vērā pie šādiem apstākļiem, dalās Kalnciema vidusskolas direktore Ivita Saldava: “12.aprīlī uzsākām pirmo brīvdabas mācības dienu. Ievērojot Ministru Kabineta noteikumus, pirmās nodarbības noritēja pirmajai un astotajai klasei. Mums ir ļoti paveicies ar daudzveidīgo dabu  Kalnciema apkārtnē - tuvumā ir mežs, upe un daudzveidīga dzīvā daba. Pavasaris mūs vēl nelutina ar siltu laiku, bet esam padomājuši arī par to, lai bērniem ir kur patverties no lietus un vēja. Būtisks ir vecāku atbalsts, nodrošinot bērniem atbilstošu apģērbu un apavus, lai varētu darboties ārā, pētīt dabu arī slapjā laikā vai uzreiz pēc lietus. Pēc pirmās dienas jau esam gandarīti par paveikto, iecere ir izdevusies, jo bērni ir emocionāli piepildīti un uzlādēti”.

“Panākumu atslēga ir sadarbība ar kolēģiem un vēlme veidot sadarbību ar vecākiem, atrast katram individuālu pieeju. Šobrīd kolēģi izmanto situāciju un radoši pieiet āra mācību nodarbību organizēšanas procesam. Rīkojam pārgājienus ar atjautības uzdevumiem, klašu savstarpējās sacensības uzdevumu izpildīšanā. Pamatā ir brīvprātības princips- piedalīties vai nepiedalīties brīvdabas mācībās, bet pēc nodarbībām redzēt bērnu sejās smaidu un prieku ir liels gandarījums kolēģiem”, stāsta Sesavas pagasta pamatskolas direktore Ināra Nikolajeva.

Klātienē visā valsts teritorijā ir atļautas arī individuālās konsultācijas tiem izglītojamiem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem.

Jelgavas novada pašvaldība pašreiz nav starp tām pašvaldībām jeb “drošajām administratīvajām teritorijām”, kur atļauts īstenot mācību stundas klātienē (iekštelpās). “Drošās administratīvās teritorijas” ir tās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (izņēmuma gadījumos – 220 (lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā) un 250 (lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā, izvērtējot vairākus epidemioloģiskos kritērijus)) un epidemioloģiskie apstākļi liecina par labvēlīgu situāciju administratīvajā teritorijā.

“Šobrīd mācību procesa organizēšana ir neierasta un atbilstoši visiem kritērijiem sarežģīti īstenojama. Ir piesardzības pasākumi, kas jāievēro, jāpielāgojas situācijai, kad ir izjaukts ikdienas ritms. Tādēļ, organizējot brīvdabas mācības, jāņem vērā ļoti daudzi faktori, lai tā jau noslogoto, attālināto mācību procesu paralēli varētu kvalitatīvi sagatavot un realizēt - saplānot nodarbības atļautajam bērnu skaitam grupās, organizēt transporta pieejamību un piesaistīt papildus skolotājus, kas palīdzēs nodrošināt higiēnas prasību ievērošanu un tikt galā ar neierasto darba procesu. Tādēļ ne visas izglītības iestādes var veikt šāda veida mācību procesu. Kopskatā tas ir milzīgs komandas darbs, kurš rezultējas ar to, ka bērni un jaunieši ikdienā var integrēties sabiedrībā, socializēties un komunicēt ar vienaudžiem. Daļēji atgriezt atpakaļ sajūtas, kuras esam jau mazliet piemirsuši, skaidro Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.