Izglītība Jauniešiem
Foto

No 12. līdz 22. februārim Valsts probācijas dienests sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi izglītības iestādēs organizēja lekcijas, kurās iepazīstināja ar dienesta darbu un skaidroja dažādus tiesību aizstāvības jautājumus. Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 2.nodaļas izlīguma starpnieces, speciālistes darbā ar bērniem un jauniešiem Līga Granta un Agnese Stārka apmeklēja sešas Jelgavas novada pamatskolas un izglītoja jauniešus par izlīgumu un tā procesu.

“Skolu atsaucība un ieinteresētība bija liela - lekcijās piedalījās kopumā vairāk nekā 100 Vilces, Kalnciema, Aizupes, Svētes, Līvbērzes un Šķibes pamatskolu 7., 8., un 9.klašu skolēni. Mācību laikā pārrunāti dažādi jautājumi, piemēram, no cik gadiem Latvijā iestājas kriminālatbildība, kas ir noziedzīgs nodarījums, kādi ir soda veidi, kas ir izlīgums. Izlīguma process ir dialogs, kurā brīvprātīgi piedalās cietušais un likumpārkāpējs un, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un  taisnīgu risinājumu. Lai skolēniem tēmu būtu vieglāk izprast, probācijas dienesta pārstāves praktiski izspēlēja izlīguma gadījumu, sākot no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža līdz izlīguma sēdei un parakstītam izlīguma dokumentam. Tāpat bija sagatavoti uzdevumi un pārbaudes darbs, kura izpildē aktīvi līdzdarbojās gan skolēni,  gan arī skolotāji, uzdodot jautājumus un daloties ar savām zināšanām. Tas norāda uz to, ka skolēniem nav vienaldzīga attieksme pret likumu,” stāsta Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jomā Alda Bite.

Valsts probācijas dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kas radīta, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, kā arī atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.