Sociālā joma
Veiktas izmaiņas Lielvircavas muižas atjaunošanas darbu projektam

Lielvircavas muižā, turpinoties atjaunošanas un restaurācijas darbiem, kas aizsākās pērnā gada rudenī, darbu procesā, demontējot grīdas segumu un griestu apdari, būvnieki konstatējuši, ka starpsienu izvietojums neatbilst vēsturiskajam telpu plānojumam. Lai noritētu sekmīga projekta realizācija un orģinālo telpu plānojuma saglabāšana, pieņemts lēmums veikt izmaiņas iepriekš izstrādātajā muižas telpu atjaunošanas darbu projektā.

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finanšu līdzekļus, Lielvircavas muižā pirmie vērienīgie atjaunošanas darbi aizsākās jau 2020. gada sākumā, atjaunojot un restaurējot muižas kreisajā spārnā vairākas telpas, kā arī ieejas parādes durvis un centrālo kāpņu zonu. Secīgi turpinoties darbiem un piesaistot papildus finanšu līdzekļus no Eiropas Lauksaimniecības fonda, oktobrī muižā varēja aizsākties jau nākamie restaurācijas darbi, atjaunojot vēl papildus sešas telpas otrajā stāvā.

Šobrīd esošie atjaunošanas darbi muižā ir ļoti līdzīgi jau aizvadītajiem,– telpās atjauno grīdas segumu un daļēji kā esošā kopiju ieklās jaunu vairogparketu, tāpat tiek veidotas sienu apdares pēc vēsturisko krāsojumu paraugiem, kādas ir sastopamas citās 19. gadsimta Latvijas ēkās, un tiek  restaurēti oriģinālo logu paneļi, noseglīstes un slēģi.

Aizvadītā gada rudenī noslēgtais līgums ar SIA “Zemgales Būvserviss” paredzēja, ka atjaunošanas darbi muižā noslēgsies 2021. gada martā, bet, demontējot sekundāro grīdas segumu, būvnieki atklāja sākotnējo telpu plānojumu, kas tika noteikts pēc grīdas segumu robežām. Tika atsegts arī kādreizējais krāsns vietas nospiedums, durvju aila un arī kādreizējais telpas sienu novietojums, apstiprinot simetrisku sākotnējo muižas plānojumu. Pārrunu rezultātā ar uzņēmumu pašvaldība lēma par izmaiņu veikšanu sākotnēji izstrādātajam projektam, piešķirot papildus līdzekļus 7  188,68 EUR apmērā. Lai muižā atgrieztos pie vēsturiskā plānojuma, veikta apliecinājuma kartes izstrāde četru telpu plānojuma izmaiņām, paredzot pavisam jaunu plānojuma sadalījumu tualetes telpai, palīgtelpai un semināru telpai.

Atjaunotajās telpās paredzēts noformēt muižas un kungu mājas vēstures ekspozīciju, izveidot vēsturisko tērpu ekspozīcijas zāli atbilstošu 19.gs. modes vēsturei ar tērpu kopijām no īpašnieku portretiem, kā arī trīs telpas pielāgot modes vēstures darbnīcu radošajām aktivitātēm.

Kopējās projekta izmaksas ir 94  380,02 EUR (būvnieks SIA “Zemgales Būvserviss” – 76  077,56 EUR, būvuzraudzība SIA “Būves Birojs” – 6 655 EUR, projektēšana un autoruzraudzība SIA “ Arhitektoniskās izpētes grupa” -  11 647,46 EUR).

Lielvircavas muižas kungu nams ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības numuru 5240, kas celts laika posmā no 1803. gada līdz 1808. gadam. Lielvircavas muiža ir viens no Jelgavas novada aktīvajiem tūrisma punktiem, kam saglabāšana, atjaunošana un attīstīšana norit paralēli ar 19. gadsimta modes vēstures popularizēšanu. Līdz šim paveiktie darbi vainagojušies ar panākumiem, uzsākot aktīvu tūrisma attīstību muižā ar jaunu, interesantu, saturīgu aktivitāšu piedāvājumu – muižas balles, muižas svētki, Leģendu nakts, Ziemassvētku pasākumi, 19. gadsimta deju meistarklases un citi izzinoši un īpašas noskaņas pasākumi.


VEIKTAS IZMAIŅAS LIELVIRCAVAS MUIŽAS ATJAUNOŠANAS DARBU PROJEKTAM

Projekts Nr. 20-06-AL03-A019.2202-000002 “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.